???warnOperationFailedBecauseWarning???

Tiesioginės užsienio investicijos


2020 m. pirmąjį ketvirtį TUI Lietuvoje mažėjo
 

Lietuvos statistikos departamentas ir Lietuvos bankas skelbia išankstinius 2020 m. pirmojo ketvirčio tiesioginių užsienio investicijų duomenis.

  • Tiesioginių užsienio investicijų (TUI) srautas Lietuvoje 2020 m. pirmąjį ketvirtį sudarė 23,5 mln. EUR ir, palyginti su 2019 m. atitinkamu laikotarpiu, sumažėjo 82,7 proc. Kritimą lėmė investicijų srautai Lenkijos (–208,9 mln. EUR) ir Honkongo (–121,8 mln. EUR) kapitalo įmonėse. 2020 m. pirmąjį ketvirtį dominavo skolos priemonių srautas (–299,9 mln. EUR), sumažinęs TUI Lietuvoje srautų apimtį (1 pav.). Pagal veiklas didžiausi srautai teko nekilnojamojo turto operacijų veiklos įmonėms (107,1 mln. EUR), o didžiausi neigiami srautai fiksuoti apdirbamosios gamybos veiklos įmonėse (–147,9 mln. EUR).

  • TUI pajamos, tenkančios nerezidentams, palyginti su 2019 m. pirmuoju ketvirčiu, sumažėjo 28,8 proc. ir sudarė 246,1 mln. EUR. Didžiausia TUI pajamų dalis teko Švedijos (101,4 mln. EUR) ir Nyderlandų (95,5 mln. EUR) investuotojams dėl išaugusių reinvesticijų. Daugiausia pajamų gauta iš investicijų į finansinės ir draudimo (88,2 mln. EUR) bei didmeninės ir mažmeninės prekybos; variklinių transporto priemonių ir motociklų remonto (66 mln. EUR) veiklos įmones.

  • Sukauptosios TUI Lietuvoje per metus padidėjo 5,9 proc. ir 2020 m. kovo 31 d. sudarė 18,3 mlrd. EUR, arba 37,5 proc. BVP. Vienam šalies gyventojui vidutiniškai teko 6 561 EUR TUI (2019 m. kovo 31 d. – 6 199 EUR). Didžiausios investuotojos ir toliau išlieka Švedija (3,1 mlrd. EUR), Estija (3,1 mlrd. EUR) ir Nyderlandai (2,6 mlrd. EUR). Daugiausia TUI Lietuvoje teko finansinės ir draudimo veiklos (4,7 mlrd. EUR) bei apdirbamosios gamybos (2,9 mlrd. EUR) įmonėms.

  • Lietuvos tiesioginių investicijų (TI) srautas užsienyje buvo teigiamas ir sudarė 48 mln. EUR, tai lėmė didėjusios investicijos į nuosavybės priemones (36,9 mln. EUR). Didžiausias investicijų srautas fiksuotas Kipre (39,1 mln. EUR), o daugiausia investuota į finansinės ir draudimo veiklos įmones (34,3 mln. EUR).

  • TI pajamos, Lietuvos investuotojų uždirbtos užsienyje, sudarė 21 mln. EUR. Daugiausia pajamų gauta iš investicijų Latvijoje (13,7 mln. EUR), o pagal ekonominės veiklos rūšis – iš didmeninės ir mažmeninės prekybos; variklinių transporto priemonių ir motociklų remonto veiklos įmonių (8 mln. EUR).

  • Lietuvos sukauptosios TI užsienyje 2020 m. kovo 31 d. sudarė 4,2 mlrd. EUR, Lietuvos TI į ES valstybes nares – 87, į euro zonos šalis – 74,7 proc. visų Lietuvos TI užsienyje. Daugiausia investuota Latvijoje (932,1 mln. EUR), Estijoje (709,1 mln. EUR), Nyderlanduose (687,8 mln. EUR) ir Kipre (649,6 mln. EUR) (2 pav.).


1 pav. TUI srautas Lietuvoje
Mln. EUR

Created with Highcharts 6.1.4Nuosavybės priemonėsReinvesticijosSkolos priemonės2009K1‍2009K2‍2009K3‍‍2009K4‍2010K1‍2010K2‍2010K3‍‍2010K4‍2011K1‍2011K2‍2011K3‍2011K4‍2012K1‍2012K2‍2012K3‍2012K4‍2013K1‍2013K2‍2013K3‍2013K4‍2014K1‍2014K2‍2014K3‍2014K4‍2015K1‍2015K2‍2015K3‍2015K4‍2016K1‍2016K2‍2016K3‍2016K4‍2017K1‍2017K2‍2017K3‍2017K4‍2018K1‍2018K2‍2018K3‍2018K4‍2019K1‍2019K2‍2019K3‍2019K4‍2020K1‍-1000-750-500-2500250500750

_____________________
Šaltinis: Lietuvos bankas.

 

2 pav. Sukauptosios Lietuvos TI užsienyje

Created with Highcharts 6.1.4932,1932,1709,1709,1687,8687,8649,6649,6242,6242,6173,3173,3166,4166,4136,6136,6127,1127,157,157,152,952,9858,3858,3654,7654,7707,0707,0661,9661,9464,2464,2173,1173,1106,3106,3130,0130,0129,6129,656,156,116,016,02020K1‍2019K1‍LatvijaEstijaNyderlandaiKiprasLenkijaŠvedijaUkrainaRusijaBaltarusijaBulgarijaVokietija02550751001251501752002252502753003253503754004254504755005255505756006256506757007257507758008258508759009259509751000

_____________________
Šaltinis: Lietuvos bankas ir Lietuvos statistikos departamentas.

 

2020 m. antrojo, revizuotus 2019 m. pirmojo–ketvirtojo ir 2020 m. pirmojo ketvirčių tiesioginių užsienio investicijų duomenis skelbsime 2020 m. rugsėjo mėn.

 

Statistinė informacija rengiama ir skleidžiama vadovaujantis Europos statistikos praktikos kodeksu.


Daugiau susijusių terminų ieškokite Statistikos terminų žodyne.Kontaktinė informacija :

Lina Volbikaitė
Lietuvos statistikos departamento
Tarptautinės prekybos ir užsienio investicijų statistikos skyriaus
vyriausioji specialistė
Tel. (8 5) 236 4682
El. p. lina.volbikaite@stat.gov.lt
osp.stat.gov.lt

Sigutė Samaitienė
Lietuvos banko Ekonomikos ir finansinio stabilumo tarnybos
Statistikos departamento Išorės statistikos skyriaus
vyresnioji statistikė
Tel. (8 5) 268 0414
El. p. ssamaitiene@lb.lt
www.lb.lt

© Lietuvos statistikos departamentas
Naudojant Lietuvos statistikos departamento duomenis, būtina nurodyti šaltinį.