???warnOperationFailedBecauseWarning???

Tiesioginės užsienio investicijos apskrityse ir savivaldybėse 2019 m.

 

2019 m. gruodžio 31 d. duomenimis, sukauptosios tiesioginės užsienio investicijos (TUI) Lietuvoje sudarė 18,6 mlrd. EUR ir, palyginti su 2018 m. gruodžio 31 d. duomenimis, padidėjo 9,5 proc., Sostinės regione padidėjo 11,6 proc., Vidurio ir vakarų Lietuvos regione – 4,2 proc.

Sostinės regionas pritraukė 72,1 proc. visų TUI (Vilniaus miesto savivaldybė – 95,1 proc. visų regiono TUI), Vidurio ir vakarų Lietuvos regionas – 27,9 proc. (Kauno miesto savivaldybė – 24,1 proc., Klaipėdos miesto savivaldybė – 21,2 proc.).

Palyginti su 2018 m. pabaiga, didžiausias TUI augimas fiksuotas Tauragės (54,2 proc.) ir Šiaulių (23,2 proc.) apskrityse, o labiausiai sumažėjo Marijampolės (11,8 proc.) apskrityje.

TUI vienam Lietuvos gyventojui išaugo 9,5 proc. ir sudarė vidutiniškai 6,6 tūkst. EUR. Vienam gyventojui Sostinės regione teko 16,3 tūkst. EUR TUI, Vidurio ir vakarų Lietuvos regione – 2,6 tūkst. EUR.

 

TUI, tenkančios vienam gyventojui, pagal apskritis
Eurai

Created with Highcharts 6.1.4Vilniaus apskr.16 321 EURVilniaus apskr.16 321 EURKlaipėdos apskr.4 609 EURKlaipėdos apskr.4 609 EURTelšių apskr.3 928 EURTelšių apskr.3 928 EURKauno apskr.3 193 EURKauno apskr.3 193 EURPanevėžio apskr.1 881 EURPanevėžio apskr.1 881 EURŠiaulių apskr.1 547 EURŠiaulių apskr.1 547 EURUtenos apskr.1 443 EURUtenos apskr.1 443 EURAlytaus apskr.1 349 EURAlytaus apskr.1 349 EURMarijampolės apskr.1 079 EURMarijampolės apskr.1 079 EURTauragės apskr.838 EURTauragės apskr.838 EUR

Daugiausia Sostinės regione investavo Švedijos (21,6 proc. visų regiono TUI), Estijos (19,1 proc.), Nyderlandų (17,3 proc.) ir Kipro (6,4 proc.) investuotojai, o Vidurio ir vakarų regione – Lenkijos (13,7 proc.), Vokietijos (12,2 proc.) ir Danijos (11,7 proc.).

 

TUI pagal šalis investuotojas 2019 m.
Metų pabaigoje, mln. eurų

 

Iš viso

Sostinės regionas / Vilniaus apskritis

Vidurio ir vakarų regionas

Apskritys

Alytaus

Kauno

Klaipėdos

Marijampolės

Panevėžio

Šiaulių

Tauragės

Telšių

Utenos

Iš viso

18 563,7

13 391,5

5 172,3

180,9

1 797,2

1 474,8

147,5

397,3

404,3

76,9

513,1

180,4

Švedija

3 110,4

2 892,9

217,5

3,2

99,9

41,6

30,9

8,9

28,0

0,8

1,9

2,2

Estija

2 764,2

2 558,0

206,2

25,1

76,6

78,0

14,8

42,1

24,6

–57,6

Nyderlandai

2 606,2

2 322,5

283,7

220,3

5,3

8,3

14,3

9,3

22,3

1,6

Vokietija

1 376,8

743,5

633,3

0,9

330,3

147,5

15,7

43,2

80,9

7,8

1,4

5,7

Kipras

1 312,8

856,7

456,2

17,7

421,7

6,2

-

-

4,8

Lenkija

1 059,5

352,5

707,1

38,9

83,2

27,7

0,0

1,9

553,4

1,9

Danija

776,6

172,7

603,9

17,2

101,2

240,0

40,7

81,7

81,1

28,4

12,8

0,8

___________________
• – konfidenciali informacija.

 

Sostinės regione daugiausia investuota į finansinės ir draudimo veiklos (4,7 mlrd. EUR), nekilnojamojo turto operacijų veiklos (2 mlrd. EUR), didmeninės ir mažmeninės prekybos; variklinių transporto priemonių ir motociklų remonto veiklos (1,7 mlrd. EUR) bei profesinės, mokslinės bei techninės veiklos (1,4 mlrd. EUR) įmones, o Vidurio ir vakarų Lietuvos regione – į apdirbamosios gamybos (2,5 mlrd. EUR), nekilnojamojo turto operacijų veiklos (563,6 mln. EUR) bei didmeninės ir mažmeninės prekybos; variklinių transporto priemonių ir motociklų remonto veiklos (472 mln. EUR) įmones.


Daugiau informacijos šia tema rasite Rodiklių duomenų bazėje.


Statistinė informacija rengiama ir skleidžiama vadovaujantis Europos statistikos praktikos kodeksu.


Daugiau susijusių terminų ir paaiškinimų ieškokite Statistikos terminų žodyne.Kontaktinė informacija :

Lina Volbikaitė
Tarptautinės prekybos ir užsienio investicijų statistikos skyriaus
vyriausioji specialistė
Tel. (8 5) 236 4682
El. p. lina.volbikaite@stat.gov.lt
osp.stat.gov.lt

© Lietuvos statistikos departamentas
Naudojant Lietuvos statistikos departamento duomenis, būtina nurodyti šaltinį.