???warnOperationFailedBecauseWarning???

Tarptautinė prekyba paslaugomis 2020 m. antrąjį ketvirtį


Paslaugų eksportas 2020 m. antrąjį ketvirtį sudarė 2,4 mlrd. EUR – 20,6 proc. mažiau nei 2019 m. antrąjį ketvirtį, paslaugų importas sudarė 1,2 mlrd. EUR – 29,5 proc. mažiau, praneša Lietuvos bankas ir Lietuvos statistikos departamentas.

Paslaugų balanso perviršis (1,2 mlrd. EUR, arba 10,1 proc. BVP) per metus sumažėjo 8,2 proc.

Sparčiausiai 2020 m. antrąjį ketvirtį, palyginti su praėjusių metų atitinkamu laikotarpiu, krito kelionių paslaugų eksportas (87,9 proc.) bei importas (89,1 proc.).

Didžiausią paslaugų eksporto ir importo dalį (atitinkamai 64 ir 55,9 proc.) sudarė transporto paslaugos. 2020 m. antrąjį ketvirtį didžiausias perviršis (624,7 mln. EUR) buvo kelių transporto paslaugų balanso, o didžiausias deficitas (15,2 mln. EUR) – pašto ir kurjerių paslaugų balanso.

Paslaugų eksportas į ES (27 šalys) valstybes sudarė 68,1 proc. viso paslaugų eksporto ir, palyginti su praėjusių metų atitinkamu ketvirčiu, sumažėjo 17,6 proc. Paslaugų importas iš ES valstybių sudarė 65,1 proc. paslaugų importo ir per metus sumažėjo 25,3 proc.

Pagrindinė Lietuvos paslaugų eksporto partnerė 2020 m. antrąjį ketvirtį buvo Vokietija. Eksportas į šią šalį per metus sumažėjo 10,2 proc. (2 pav.). Didžiausią paslaugų eksporto į Vokietiją dalį sudarė transporto (79,1 proc.) ir kitos verslo (6,5 proc.) paslaugos.

Pagrindinė paslaugų importo partnerė buvo Lenkija (3 pav.). Importas iš šios šalies per metus sumažėjo 17,5 proc. Didžiausią paslaugų importo iš Lenkijos dalį sudarė transporto ir kitos verslo paslaugos (atitinkamai 83,1 ir 7 proc.).


1 pav. Paslaugų balansas

Created with Highcharts 6.1.4ProcentaiŠaltinis: Lietuvos bankas, Lietuvos statistikos departamentasMln. eurųEksportasImportasBalansasBalansas, palyginti su BVP (skalė dešinėje)2014 K12014 K22014 K32014 K42015 K12015 K22015 K32015 K42016 K12016 K22016 K32016 K42017 K12017 K22017 K32017 K42018 K12018 K22018 K32018 K42019 K12019 K22019 K32019 K42020 K12020 K201 0002 0003 0004 000036912

 

2020 m. antrojo ketvirčio paslaugų eksporto ir importo struktūra bei jų pokytis

 

Eksportas

Importas

mln. EUR

struktūra, %

pokytis, palyginti su 2019 m. II ketv., %

mln. EUR

struktūra, %

pokytis, palyginti su 2019 m. II ketv., %

Visos paslaugos

2 408,1

100,0

–20,6

1 240,5

100,0

–29,5

Techninės priežiūros ir remonto paslaugos

48,9

2,0

–49,6

29,4

2,4

–44,0

Transporto paslaugos

1 540,7

64,0

–13,6

692,9

55,9

–18,8

Keleivių vežimas

15,4

0,6

–62,6

5,3

0,4

–89,3

Krovinių vežimas

967,3

40,2

–5,8

374,2

30,2

–13,6

Kitos transporto paslaugos

558,0

23,2

–22,1

313,4

25,3

–15,7

Kelionės

46,7

1,9

–87,9

38,3

3,1

–89,1

Statyba

83,4

3,5

–11,1

18,5

1,5

–62,1

Finansinės paslaugos

50,3

2,1

30,7

29,4

2,4

–26,2

Telekomunikacijų, kompiuterių ir informacinės paslaugos

242,9

10,1

46,9

116,1

9,3

38,3

Telekomunikacijų paslaugos

19,8

0,8

8,1

22,3

1,8

1,7

Kompiuterinės paslaugos

214,7

8,9

51,8

86,0

6,9

57,1

Informacinės paslaugos

8,4

0,4

49,6

7,8

0,6

7,7

Kitos verslo paslaugos

296,8

12,3

–13,6

261,0

21,0

–5,6

Mokslinių tyrimų ir technologinės plėtros paslaugos

12,5

0,5

–15,2

3,1

0,2

–20,5

Profesinės ir konsultacinės valdymo paslaugos

88,0

3,7

10,5

75,8

6,1

42,1

Techninės, su prekyba susijusios ir kitos verslo paslaugos

196,3

8,1

–21,2

182,1

14,7

–16,9

Kitos nepaskirstytos paslaugos

98,4

4,1

–20,0

54,9

4,4

1,3

 

Created with Highcharts 6.1.4Mln. eurų2 pav. Pagrindinės paslaugų eksporto šalysŠaltinis: Lietuvos bankas, Lietuvos statistikos departamentas2020 K22019 K2VokietijaPrancūzijaRusijaNyderlandaiDanijaŠvedijaBaltarusijaJungtinė KaralystėJAVLatvija020406080100120140160180200220240260280300320340360380400420440

 

Created with Highcharts 6.1.4Mln. eurų3 pav. Pagrindinės paslaugų importo šalysŠaltinis: Lietuvos bankas, Lietuvos statistikos departamentas2020 K22019 K2LenkijaVokietijaRusijaBaltarusijaLatvijaEstijaAirijaPrancūzijaŠvedijaJAV0102030405060708090100110120130140150160170180

 

Skaičiuojant 2020 m. antrojo ketvirčio mokėjimų balanso paslaugų duomenis, buvo revizuota istorinė duomenų eilutė nuo 2004 m.


Išsamią paslaugų eksporto ir importo statistinę informaciją galima rasti Lietuvos banko svetainės Išorės sektoriaus statistikos skiltyje (atnaujinama 10 val.).


2020 m. trečiojo ketvirčio statistinę informaciją apie paslaugų eksportą ir importą skelbsime 2021 m. sausio 4 d.


Statistinė informacija rengiama ir skleidžiama vadovaujantis Europos statistikos praktikos kodeksu.Kontaktinė informacija :

Violeta Kazlauskienė
Lietuvos banko Ekonomikos ir finansinio stabilumo tarnybos
Statistikos departamento
Išorės statistikos skyriaus vyresnioji statistikė
Tel. (8 5) 268 0408
El. p. vkazlauskiene@lb.lt
www.lb.lt

Eigirdas Griškevičius
Lietuvos statistikos departamento
Tarptautinės prekybos ir užsienio investicijų statistikos skyriaus
vyriausiasis specialistas
Tel. (8 5) 236 4730
El. p. eigirdas.griskevicius@stat.gov.lt

© Lietuvos statistikos departamentas
Naudojant Lietuvos statistikos departamento duomenis, būtina nurodyti šaltinį.