???warnOperationFailedBecauseWarning???

Bendrojo vidaus produkto pirmasis įvertis

 

 

  • 2020 m. antrąjį ketvirtį šalies bendrasis vidaus produktas (BVP) to meto kainomis siekė 11,5 mlrd. EUR. Palyginti su 2020 m. pirmuoju ketvirčiu, realusis BVP pokytis, pašalinus sezono ir darbo dienų skaičiaus įtaką, buvo neigiamas ir sudarė –5,1 proc.

  • Vertinant gamybos metodu, 2020 m. antrąjį ketvirtį neigiamos įtakos BVP pokyčiui turėjo didmeninės ir mažmeninės prekybos, transporto ir saugojimo, apgyvendinimo ir maitinimo (–2,00 proc.), pramonės (–1,01 proc.), profesinių, mokslinių ir techninių, administracinių ir aptarnavimo (–0,95 proc.) įmonių veiklos rezultatai.


Bendrojo vidaus produkto realus kitimas
Diagramos formuojamos automatiškai iš Rodiklių duomenų bazės, todėl, atsinaujinus laikotarpiui ir (ar) duomenims, informacija diagramoje taip pat atsinaujins. Neatnaujintą, pranešimo skelbimo dienos, informaciją rasite pdf versijoje.

__________________________
2020 m. II ketv. – pirmasis įvertis.
 

  • 2020 m. pirmąjį pusmetį BVP sudarė 22,5 mlrd. EUR to meto kainomis. Palyginti su 2019 m. pirmuoju pusmečiu, realusis BVP pokytis, pašalinus sezono ir darbo dienų skaičiaus įtaką, buvo –0,6 proc. (nepašalinus sudarė –0,8 proc.).

 

BVP ir jo komponentų reikšmės bei pokyčiai priklauso nuo skirtingų metų sezonų, todėl BVP ir jo komponentų kitimo tempui skirtingais laikotarpiais palyginti naudojami pokyčiai, gauti pašalinus sezono ir darbo dienų skaičiaus įtaką.


2020 m. antrojo ketvirčio BVP antrąjį įvertį skelbsime 2020 m. rugpjūčio 31 d.


Daugiau informacijos šia tema rasite Teminėse lentelėse, Rodiklių duomenų bazėje ir ketvirtinių nacionalinių sąskaitų rengimo apraše.

 

Statistinė informacija rengiama ir skleidžiama vadovaujantis Europos statistikos praktikos kodeksu.

 

Daugiau susijusių terminų ir paaiškinimų ieškokite Statistikos terminų žodyne.Kontaktinė informacija :

Inga Masiulaitytė-Šukevič
Metodologijos ir kokybės skyriaus vedėja
Tel. (8 5) 236 4755
El. p. inga.masiulaityte-sukevic@stat.gov.lt

Jurijus Sluka
Nacionalinių sąskaitų skyriaus patarėjas
Tel. (8 5) 236 4403
El. p. jurijus.sluka@stat.gov.lt

© Lietuvos statistikos departamentas
Naudojant Lietuvos statistikos departamento duomenis, būtina nurodyti šaltinį.

Susiję informaciniai pranešimai: