???warnOperationFailedBecauseWarning???

Liepos mėn. išankstinis infliacijos įvertis, apskaičiuotas pagal suderintą vartotojų kainų indeksą (SVKI)

 

 

  • Išankstinis metinės (2020 m. liepą, palyginti su 2019 m. liepa) infliacijos įvertis, apskaičiuotas pagal SVKI, sudaro 0,9 proc. Metinei infliacijai daugiausia įtakos turėjo sveikatos priežiūros, įvairių prekių ir paslaugų kainų padidėjimas bei būsto, vandens, elektros, dujų ir kito kuro, transporto prekių ir paslaugų kainų sumažėjimas.


1 pav. Metinė infliacija, apskaičiuota pagal SVKI, ir jos liepos mėn. išankstinis įvertis

Created with Highcharts 6.1.4Procentai2,52,52,52,52,02,01,51,51,71,72,72,73,03,02,82,81,71,70,90,90,20,20,90,90,90,92019M07‍2019M08‍2019M09‍2019M10‍2019M11‍2019M12‍2020M01‍2020M02‍2020M03‍2020M04‍2020M05‍2020M06‍2020M07*01234
  • Išankstinis mėnesinis (2020 m. liepą, palyginti su birželiu) vartotojų kainų pokytis, apskaičiuotas pagal SVKI, yra neigiamas ir sudaro –0,3 proc.

 

2 pav. Mėnesinis kainų pokytis, apskaičiuotas pagal SVKI, ir jo liepos mėn. išankstinis įvertis

Created with Highcharts 6.1.4Procentai-0,3-0,3-0,4-0,40,90,90,10,10,00,00,50,50,20,20,00,0-0,1-0,10,20,2-0,5-0,50,40,4-0,3-0,32019M07‍2019M08‍2019M09‍2019M10‍2019M11‍2019M12‍2020M01‍2020M02‍2020M03‍2020M04‍2020M05‍2020M06‍2020M07*-1012

__________________
* Išankstinis įvertis.

 

Dėl karantino metu nustatytų apribojimų nesurinkta apie 0,2 proc. kainų, kurios taikant matematinius metodus bus įvertintos. Skelbiant galutinę liepos mėn. statistinę informaciją bus pažymėta, kurių vartojimo prekių ir paslaugų grupių kainų indeksai ir pokyčiai yra mažesnio patikimumo.

 

2020 m. rugpjūčio mėn. išankstinį infliacijos, apskaičiuotos pagal SVKI, įvertį skelbsime rugpjūčio 27 d.

 

Statistinė informacija rengiama ir skleidžiama vadovaujantis Europos statistikos praktikos kodeksu.

 

Daugiau susijusių terminų ir paaiškinimų ieškokite Statistikos terminų žodyne.



Kontaktinė informacija :

Renata Paškevičienė
Kainų statistikos skyriaus patarėja
Tel. (8 5) 236 4781
El. p. renata.paskeviciene@stat.gov.lt

© Lietuvos statistikos departamentas
Naudojant Lietuvos statistikos departamento duomenis, būtina nurodyti šaltinį.

Susiję informaciniai pranešimai: