???warnOperationFailedBecauseWarning???

Nelaimingi atsitikimai darbe


INFORMACIJA APIE NELAIMINGUS ATSITIKIMUS DARBE, ĮVYKUSIUS PER 2020 METŲ III KETVIRČIUS
(2020-10-03 duomenimis)

Šių metų statistika.

Lietuvos Respublikos valstybinėje darbo inspekcijoje prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos (toliau – VDI) per 2020 m. III ketvirčius  buvo gauta 24 pranešimai (išankstiniais duomenimis) apie įvykius darbe, dėl kurių darbuotojai mirė (6 iš jų sąlygojo kelių eismo saugos taisyklių, kurių kontrolės ir prevencijos priemonių įgyvendinimo funkcijos nėra priskirtinos VDI kompetencijai, pažeidimai), ir 92 pranešimai apie įvykius darbe, kurių metu buvo sunkiai pakenkta darbuotojų sveikatai. 2019 m. per tokį pat laikotarpį buvo gautas  30 pranešimų apie įvykius darbe, dėl kurių darbuotojai mirė, ir 94 pranešimai apie įvykius darbe, dėl kurių buvo sunkiai pakenkta darbuotojų sveikatai - tai yra mirtinų nelaimingų atsitikimų darbe skaičius 2020 m. lyginant su 2019 m.  sumažėjo 6 atvejais (arba 20 proc.), o sunkių – sumažėjo 2 atvejais  (arba 2 proc.). Mirtinų nelaimingų atsitikimų darbe dažnumo koeficiento (nelaimingų atsitikimų darbe skaičiaus, tenkančio 100 000 darbuotojų), įvertis per 2020 m. III ketvirčius buvo 1,9, o sunkių nelaimingų atsitikimų darbe – 7,2. Šio rodiklio įverčiai 2019 m. III ketvirčius buvo atitinkamai 2,3 ir 7,3.

Pagal minėtus pranešimus šiais metais ištirti 11 mirtinų ir 62 sunkūs nelaimingi atsitikimai darbe.

Mirtinų ir sunkių nelaimingų atsitikimų darbe pasiskirstymas pagal ekonominės veiklos rūšis (toliau – EVR).

Per 2020 m. III ketv. daugiausiai mirtinų ir sunkių nelaimingų atsitikimų darbe (išankstiniais duomenimis) įvyko: transporto ir saugojimo (6 mirtini, iš jų 3 darbuotojai žuvo eismo įvykių metu, ir 21  sunkus nelaimingas atsitikimas darbe, iš jų 4 sunkiai sužaloti eismo įvykių metu), statybos (5 mirtini (iš jų 1 darbuotojas žuvo eismo įvykio metu) ir 16 sunkių nelaimingų atsitikimų darbe, iš kurių 1 – eismo įvykio metu), apdirbamosios gamybos (3 mirtini ir 14 sunkių, kur 1 sunkus – eismo įvykis), žemės ūkio (1 mirtini ir 3 sunkūs), miškininkystės (2 mirtini ir 3 sunkūs), administracinės ir aptarnavimo veiklos (1 mirtinas ir 4 sunkūs), nekilnojamo turto operacijų (1 mirtinas (darbuotojas žuvo eismo įvykio metu) ir 5 sunkūs),  didmeninės ir mažmeninės prekybos (1 mirtinas ir 13 sunkių, kur 1 mirtinas ir 1 sunkus – eismo įvykiai) EVR įmonėse. 3 mirtini ir 6 sunkūs (iš jų 2 – tai eismo įvykiai)  nelaimingi atsitikimai darbe užregistruoti vandens tiekimo, nuotekų valymo, atliekų tvarkymo ir regeneravimo, 1 mirtinas ir 3 sunkūs - profesinės, mokslinės ir techninės veiklos EVR įmonėse. Dar 2 sunkūs nelaimingi atsitikimai įvyko apgyvendinimo ir maitinimo paslaugų EVR įmonėse ir 1 sunkus viešojo valdymo ir gynybos, privalomojo socialinio draudimo veikloje.

Palyginimas su 2019 m. tuo pačiu laikotarpiu.

Palyginti su 2019 m., mirtinų nelaimingų atsitikimų darbe skaičius šiek tiek sumažėjo visose EVR įmonėse, išskyrus miškininkystės sektorių, kur pernai per ataskaitinį periodą neįvyko nė vieno mirtino ar sunkaus nelaimingo atsitikimo darbe, o šiemet net 2 mirtini ir 3 sunkūs, taip pat  1 mirtinu nelaimingu padidėjo vandens tiekimo, nuotekų valymo bei nekilnojamojo turto operacijų EVR įmonėse. Mirtinų nelaimingų atsitikimų darbe skaičius sumažėjo apdirbamosios gamybos (nuo 8 iki 3 atvejų), statybos (nuo 6 iki 5), žemės ūkio (nuo 2 iki 1 atvejo),  transporto ir saugojimo (nuo 8 iki 6 atvejų), didmeninės ir mažmeninės prekybos (nuo 2 iki 1 atvejo) EVR įmonėse.

Sunkių nelaimingų atsitikimų darbe skaičius apdirbamosios gamybos EVR įmonėse išliko toks pat (14 atvejų). Sumažėjo statybos (nuo 21 iki 16 atvejo), didmeninės ir mažmeninės prekybos (nuo 15 iki 13 atvejų), žemės ūkio (nuo 6 iki 3 atvejų) EVR įmonėse, bet padidėjo  transporto ir saugojimo (nuo 18 iki 21 atvejo), vandens tiekimo, nuotekų valymo įmonėse (nuo 3 iki 6 atvejų), nekilnojamojo turto operacijų (nuo 1 iki 5 atvejų) EVR įmonėse, apgyvendinimo ir maitinimo paslaugų veikloje (nuo 1 iki 2).

Kur ir kodėl?

Be eismo įvykių, kurių metu 6 darbuotojai (arba 25 proc.) žuvo (2019 m. eismo įvykių metu žuvo 9 darbuotojai), per 2020 m. III ketv. statybos darbai buvo pavojingiausi nelaimingiems atsitikimams darbe įvykti – juos atliekant įvyko 4 mirtini ir 14 sunkių nelaimingų atsitikimų darbe. Atliekant sandėliavimo, pakrovimo, iškrovimo darbus žuvo 3 darbuotojai bei 20 darbuotojų patyrė sunkias traumas.

Kaip ir 2019 m., daugiausiai mirtinų ir sunkių nelaimingų atsitikimų darbe įvyko darbuotojams nukritus iš aukščio – žuvo 7 darbuotojai ir buvo sunkiai pakenkta 35 darbuotojų sveikatai. Pastebima, kad iš aukščio krenta ne tik darbuotojai, dirbantys statybų, bet ir transporto ir saugojimo bei žemės ūkio EVR įmonėse. Taip pat darbuotojai buvo mirtinai traumuoti užvirtus gruntui, virstant nupjautam medžiui, užtroškus vamzdyne susikaupusiomis dujomis bei įjungus montuojamą įrenginį: minėti veiksniai sąlygojo 11 darbuotojų žūtis.

Tiriant nelaimingų atsitikimų priežastis nustatyta, kad apie pusę mirtinų ir sunkių nelaimingų atsitikimų darbe, įvykusių per 2020 m. III ketv., sąlygojo darbdavio neįgyvendinti darbuotojų saugą ir sveikatą reglamentuojančių teisės aktų reikalavimai. Beveik šeštadalis nelaimingų atsitikimų darbe įvyko, kai atlikdami darbus darbuotojai nesilaikė vadovų duotų nurodymų ir taip rizikavo savo sveikata ar gyvybe.

VDI inspektoriai, tirdami įvykius darbe, dėl kurių darbuotojai mirė ar kurių metu buvo sunkiai pakenkta darbuotojų sveikatai, nelaimingo atsitikimo darbe priežastimis dažniausiai įvardijo Lietuvos Respublikos darbuotojų saugos ir sveikatos įstatymo (toliau – Įstatymas) šių straipsnių reikalavimų pažeidimus: 19 straipsnio („Darbuotojų saugos ir sveikatos vidinė kontrolė įmonėje“) – 16 atvejų, 25 straipsnio („Darbdavio pareigos sudarant saugias ir sveikatai nekenksmingas darbo sąlygas“) – 6 atvejais, 14 ir 15 straipsnių „Darbo vietų ir jų įrengimo bendrieji reikalavimai“ ir „Darbo vietų įrengimas statybvietėse, naudingųjų iškasenų gavybos įmonėse, žvejybos laivuose, darbo priemonėse“) – 6 atvejais. 10 mirtinų ir sunkių nelaimingų atsitikimų darbe (arba 15 proc. skaičiuojant nuo ištirtų nelaimingų atsitikimų darbe) įvyko dėl darbuotojų didelio neatsargumo, kai darbuotojai nesilaikė nustatytų saugos ir sveikatos reikalavimų (pažeisti Įstatymo 33 straipsnyje „Darbuotojo pareigos“ įtvirtinti reikalavimai). Nemažai mirtinų ir sunkių nelaimingų atsitikimų tyrimų yra dar nebaigti.

2020 m. per III ketv. įvykių darbe metu buvo sunkiai pakenkta 2 neblaivių darbuotojų sveikatai. Per atitinkamą 2019 m. periodą įvyko 2 mirtini ir 4 sunkūs nelaimingi atsitikimai darbe, kurių metu nukentėjo neblaivūs darbuotojai.

Aptariamuoju laikotarpiu sunkių ar mirtinų nelaimingų atsitikimų darbe jauniems darbuotojams (iki 18 metų amžiaus) neįvyko.Kontaktinė informacija :

Saulius Balčiūnas
Darbuotojų saugos ir sveikatos skyriaus vedėjas
Tel. (8 5) 213 9759
El. p. saulius.balciunas@vdi.lt
www.vdi.lt

© Lietuvos statistikos departamentas
Naudojant Lietuvos statistikos departamento duomenis, būtina nurodyti šaltinį.

Susiję informaciniai pranešimai: