???warnOperationFailedBecauseWarning???

Naujas detalus gyventojų žemėlapis


Lietuvos statistikos departamentas, atsižvelgdamas į vartotojų poreikius, skelbia preliminarius gyventojų skaičiaus duomenis pagal gyventojų lytį ir amžiaus grupes, gautus 2020 m. sausio 1 d. iš valstybės registrų atliekant bandomąjį gyventojų surašymą.

https://osp.maps.arcgis.com/apps/opsdashboard/index.html#/3defd422781648089cc1ca2dfd37a548


Žemėlapyje skelbiami iš valstybės registrų surinkti duomenys pagal gyventojų deklaruotą gyvenamąją vietą. Tai reiškia, kad vėliau, atlikus 2021 m. surašymą ir priskyrus gyventojus realiai gyvenamajai vietai (pvz., institucinei – kalėjimui, globos namams ar pan.), o ne deklaruotai, gyventojų skaičius seniūnijose ar kituose teritoriniuose vienetuose gali pasikeisti.

Skelbiamą informaciją sudaro seniūnijų, miestų bei miestų savivaldybių teritorijų geoerdviniai duomenys. Pagrindiniai teritoriniai vienetai yra seniūnijos. Kadangi seniūnijos nedengia visos Lietuvos teritorijos, geoerdviniai duomenys buvo papildyti miestų ar miestų savivaldybių teritorijomis. Apie 1 proc. gyventojų priklausomybė tam tikrai seniūnijai nebuvo nustatyta, todėl jie buvo prijungti prie seniūnijos su didžiausiu gyventojų skaičiumi. Didžiųjų miestų seniūnijos taip pat nėra išskirtos.

Atviri duomenys: Plotinis geoerdvinių duomenų sluoksnis teikiamas *.gdb formatu. Atvirus geoerdvinius bandomojo gyventojų surašymo duomenis rasite čia. Duomenys teikiami nemokamai.

Bandomasis gyventojų surašymas buvo atliktas siekiant išbandyti informacinę sistemą, surenkant ir sujungiant duomenis iš skirtingų valstybės registrų. Primename, kad 2021 m. surašymas bus atliekamas administracinių duomenų pagrindu, naudojant Lietuvos Respublikos gyventojų, Nekilnojamojo turto registro, Adresų registrų, SODROS duomenų bazės ir kitus valstybės registrų ir informacinių sistemų duomenis. Įprasto būdo, kai gyventojai pateikia duomenis apie save, atsakydami į surašymo lape pateiktus klausimus, atsisakyta – tai leis reikšmingai sutaupyti valstybės biudžeto lėšas.

2021 m. gyventojų ir būstų surašymus atliks visos ES valstybės narės. Išsamesnę informaciją apie būsimą surašymą rasite čia.


Pastaba: einamosios gyventojų statistikos rodikliai dėl metodologinių priežasčių gali skirtis nuo čia pateiktųjų. Atlikus 2021 m. visuotinį gyventojų ir būstų surašymą, einamoji gyventojų statistika bus perskaičiuota remiantis surašymo duomenimis.Kontaktinė informacija :

Statistikos sklaidos ir komunikacijos skyrius
Tel. (8 5) 236 4888
El. p. info@stat.gov.lt

© Lietuvos statistikos departamentas
Naudojant Lietuvos statistikos departamento duomenis, būtina nurodyti šaltinį.