???warnOperationFailedBecauseWarning???

Kainų pokyčiai, apskaičiuoti pagal suderintą vartotojų kainų indeksą

Pagal su kitomis Europos Sąjungos (ES) valstybėmis narėmis metodologiškai suderintą vartotojų kainų indeksą (SVKI) 2020 m. gruodį apskaičiuota:

  • vidutinė metinė infliacija sudarė 1,1 proc.; pagal vartotojų kainų indeksą (VKI) apskaičiuotoji – 1,2 proc.

  • metinė (2020 m. gruodį, palyginti su 2019 m. gruodžiu) infliacija buvo neigiama ir sudarė –0,1 proc.; pagal VKI apskaičiuotoji buvo teigiama ir sudarė 0,2 proc.

  • vartojimo prekių ir paslaugų kainų pokytis 2020 m. gruodį, palyginti su lapkričiu, kaip ir apskaičiuotas pagal VKI, buvo artimas nuliui.

 

Vidutinė metinė ir metinė infliacija, apskaičiuota pagal SVKI, 2015–2020 m. gruodžio mėn.

Diagramos formuojamos automatiškai iš Rodiklių duomenų bazės, todėl, atsinaujinus laikotarpiui ir (ar) duomenims, informacija diagramoje taip pat atsinaujins. Neatnaujintą, pranešimo skelbimo dienos, informaciją rasite PDF versijoje.

    Procentai

Vartojimo prekių ir paslaugų kainų pokyčiai, apskaičiuoti pagal SVKI, 2020 m. gruodžio mėn.

Vartojimo prekių ir paslaugų ECOICOP1 skyriai

Vartojimo išlaidų lyginamosios dalys bendrose vartojimo išlaidose,

Kainų padidėjimas, sumažėjimas (–), %

2020 m. gruodžio mėn., palyginti su

vidutinis metinis

2019–2020 m. gruodžio mėn.
2018–2019 m. gruodžio mėn.

2020 m. lapkričio mėn.

2019 m. gruodžio mėn.

Vartojimo prekės ir paslaugos

1 000,0

0,0

–0,1

1,1

Maisto produktai ir nealkoholiniai gėrimai

195,2

–0,7

–0,2

2,4

Alkoholiniai gėrimai ir tabako gaminiai

68,6

–0,8

3,4

3,3

Drabužiai ir avalynė

68,5

–3,3

–4,7

–0,5

Būstas, vanduo, elektra, dujos ir kitas kuras

104,4

0,7

–3,2

–4,0

Būsto apstatymas, namų apyvokos įranga ir kasdienė būsto priežiūra

74,2

–0,2

2,2

2,7

Sveikatos priežiūra

61,9

0,4

6,6

5,6

Transportas

157,1

2,5

–3,7

–2,4

Ryšiai

28,7

–0,3

1,4

1,0

Poilsis ir kultūra

88,3

0,8

0,5

1,8

Švietimas

11,5

–0,2

7,1

8,0

Viešbučiai, kavinės ir restoranai

68,5

–0,1

1,9

3,1

Įvairios prekės ir paslaugos

73,1

–0,5

1,2

2,6

_____________________________
1 Europos individualaus vartojimo išlaidų pagal paskirtį klasifikatorius (angl. European Classification of Individual Consumption According to Purpose – ECOICOP).

 

SVKI sudarymas COVID 19 pandemijos sąlygomis

Paskelbus karantiną, kainų registratoriai nesilankė fizinėse parduotuvėse. Įprastai, kas mėnesį lankydamiesi parduotuvėse, kainų registratoriai užregistruoja apie 85 proc. visų kainų. Vartojimo prekių ir paslaugų kainos, sustabdžius tradicinį kainų registravimą, buvo renkamos naudojant kitus surinkimo šaltinius: prekybos ar paslaugų įmonių interneto puslapiuose skelbiamą informaciją, skambinant telefonu ir bendradarbiaujant su prekybos įmonėmis.

Dėl karantino gruodį nesurinkta apie 6,9 proc. kainų. Atostogų išvykų, kai kurių sporto, laisvalaikio bei kultūros paslaugų, viešojo maitinimo paslaugų trūkstamos kainos buvo įvertintos, atsižvelgus į paslaugų specifiškumą bei taikant atitinkamus kainų vertinimo metodus (vadovaujantis Eurostato pateiktomis rekomendacijomis).

Prekių ir paslaugų grupės, kurių kainų indeksai ir pokyčiai yra žemesnio patikimumo, Rodiklių duomenų bazėje bus pažymėtos atitinkamu ženklu.

 

Detalesnė informacija apie didžiausią įtaką bendram vartotojų kainų pokyčiui pateikiama lentelėje:

 

SVKI ir VKI skirtumaI

Tikslas. SVKI naudojamas infliacijai ES matuoti ir tarptautiniams palyginimams, Europos vartotojų kainų indeksui, pinigų sąjungos vartotojų kainų indeksui (apimamos valstybės narės, priklausančios euro zonai) ir Europos ekonominės erdvės vartotojų kainų indeksui skaičiuoti. Šalies atitiktis sutarties dėl ES veikimo 140 straipsnyje nustatytam kainų stabilumo kriterijui vertinama atsižvelgiant į infliacijos lygį, apskaičiuotą pagal SVKI.

VKI reikalingas infliacijos lygiui šalyje matuoti. Tai pagrindinė indeksavimo priemonė.

Aprėptis. SVKI, be šalies nuolatinių gyventojų vartojimo išlaidų, apima nuolat šalyje negyvenančių asmenų ir lankytojų iš užsienio išlaidas šalies ekonominėje teritorijoje. VKI aprėpia tik šalies nuolatinių gyventojų vartojimo išlaidas šalies ekonominėje teritorijoje. SVKI neapima namų ūkių išlaidų azartiniams lošimams, VKI šias išlaidas apima.

Klasifikatorius. VKI skaičiuoti naudojamas COICOP klasifikatorius. ECOICOP klasifikatorius yra pritaikytas SVKI skaičiuoti.

Svoriai. Dėl skirtingos vartojimo išlaidų aprėpties skiriasi SVKI ir VKI skaičiavimo svorių sistemos. Tai yra pagrindinis veiksnys, darantis įtaką skirtumui tarp SVKI ir VKI reikšmių.

 

Kainų pokyčius, apskaičiuotus pagal SVKI 2021 m. sausį, skelbsime vasario 15 d.

Daugiau informacijos šia tema rasite Rodiklių duomenų bazėje ir Eurostato duomenų bazėje.

 

Statistinė informacija rengiama ir skleidžiama vadovaujantis Europos statistikos praktikos kodeksu.

 

Daugiau susijusių terminų ir paaiškinimų ieškokite Statistikos terminų žodyne.

 Kontaktinė informacija :

Renata Paškevičienė
Kainų statistikos skyriaus patarėja
Tel. (8 5) 236 4781
El. p. renata.paskeviciene@stat.gov.lt

© Lietuvos statistikos departamentas
Naudojant Lietuvos statistikos departamento duomenis, būtina nurodyti šaltinį.

Susiję informaciniai pranešimai: