???warnOperationFailedBecauseWarning???

Šalies ūkio našumas

2014 m. šalies ūkio darbo našumas padidėjo 1,3 proc.

Išankstiniais duomenimis, 2014 m. šalies ūkyje per vieną faktiškai dirbtą valandą vidutiniškai sukurta 13,53 EUR pridėtinės vertės to meto kainomis, arba 0,22 EUR daugiau nei 2013 m., praneša Lietuvos statistikos departamentas. Per metus vienas užimtas gyventojas sukūrė vidutiniškai 24 810 EUR bendrosios pridėtinės vertės.

2014 m. didžiausias darbo našumas buvo pasiektas nekilnojamojo turto operacijų įmonėse ir sudarė 26,9 EUR per valandą. Taip pat aukštas darbo našumas buvo šių ekonominių veiklos rūšių įmonėse: informacijos ir ryšių – 22,2 EUR, finansinės ir draudimo – 20,0 EUR, pramonės – 17,9 EUR (apdirbamosios gamybos įmonėse – 17,3 EUR), bei didmeninės ir mažmeninės prekybos, transporto, apgyvendinimo ir maitinimo paslaugų – 15,6 EUR. Mažiausias darbo našumas buvo žemės ūkio, miškininkystės ir žuvininkystės veiklos įmonėse – 5,0 EUR.

Vertinant palyginamosiomis kainomis, 2014 m. per vieną faktiškai dirbtą valandą šalies ūkyje buvo sukurta 1,3 proc. daugiau bendrosios pridėtinės vertės nei 2013 m., o vienas užimtas gyventojas sukūrė 0,9 proc. daugiau bendrosios pridėtinės vertės nei 2013 m.

Šalies ūkio darbo našumo indeksai1
2010 m. – 100

_________________
1
A  – žemės ūkis, miškininkystė ir žuvininkystė; F – statyba; J – informacija ir ryšiai; K – finansinė ir draudimo veikla; L – nekilnojamojo turto operacijos.

1 lentelė. Bendroji pridėtinė vertė, sukurta per vieną faktiškai dirbtą valandą
To meto kainomis, eurais

 

2010

2011

2012

2013

2014

Visas ūkis

10,7

12,1

12,7

13,3

13,5

Žemės ūkis, miškininkystė ir žuvininkystė (A)

4,0

5,2

6,1

5,8

5,0

Pramonė (B, C, D, E)

13,9

16,2

16,7

17,2

17,9

Apdirbamoji gamyba (C)

12,9

15,4

16,1

16,8

17,3

Statyba (F)

8,8

10,8

10,1

10,6

12,7

Didmeninė ir mažmeninė prekyba; transportas; apgyvendinimo ir maitinimo paslaugų veikla (G, H, I)

11,9

13,3

14,8

15,7

15,6

Informacija ir ryšiai (J)

22,1

18,9

17,1

21,3

22,2

Finansinė ir draudimo veikla (K)

18,5

22,6

19,5

22,1

20,0

Nekilnojamojo turto operacijos (L)

26,9

30,3

28,7

26,3

26,9

Profesinė, mokslinė techninė veikla; administracinė ir aptarnavimo veikla (M, N)

9,1

10,1

10,7

11,0

10,8

Viešasis valdymas ir gynyba; švietimas; žmonių sveikatos priežiūra ir socialinis darbas (O, P, Q)

7,3

7,8

8,3

8,6

9,0

Meninė, pramoginė ir poilsio organizavimo veikla, namų ūkio reikmenų remontas ir kitos paslaugos (R, S, T)

5,6

5,6

5,9

6,2

6,4


2 lentelė. Darbo našumo pokyčiai, apskaičiuoti pagal bendrąją pridėtinę vertę, sukurtą per vieną faktiškai dirbtą valandą2
Palyginti su ankstesniais metais, procentais

 

2010

2011

2012

2013

2014

Visas ūkis

6,1

7,1

2,1

2,8

1,3

Žemės ūkis, miškininkystė ir žuvininkystė (A)

–0,9

9,3

5,7

1,7

–4,6

Pramonė (B, C, D, E)

13,9

6,2

–1,1

4,0

5,1

Apdirbamoji gamyba (C)

15,4

8,8

0,8

6,1

4,5

Statyba (F)

18,8

18,2

–9,7

0,2

17,2

Didmeninė ir mažmeninė prekyba; transportas; apgyvendinimo ir maitinimo paslaugų veikla (G, H, I)

5,1

8,5

7,6

3,4

–1,6

Informacija ir ryšiai (J)

11,0

–14,2

–9,8

20,6

3,0

Finansinė ir draudimo veikla (K)

9,3

26,6

–3,1

7,3

–8,3

Nekilnojamojo turto operacijos (L)

–12,8

7,9

–8,9

–11,5

4,3

Profesinė, mokslinė techninė veikla; administracinė ir aptarnavimo veikla (M, N)

–7,1

6,5

1,1

–0,7

–1,5

Viešasis valdymas ir gynyba; švietimas; žmonių sveikatos priežiūra ir socialinis darbas (O, P, Q)

–0,9

3,9

4,3

1,9

1,4

Meninė, pramoginė ir poilsio organizavimo veikla, namų ūkio reikmenų remontas ir kitos paslaugos (R, S, T)

5,2

–0,5

3,9

–1,2

0,8


3 lentelė. Vieno užimto gyventojo sukurta bendroji pridėtinė vertė
To meto kainomis, tūkst. eurų

 

2010

2011

2012

2013

2014

Visas ūkis

20,2

22,5

23,6

24,5

24,8

Žemės ūkis, miškininkystė ir žuvininkystė (A)

7,5

10,1

11,8

11,0

9,2

Pramonė (B, C, D, E)

26,7

31,1

32,5

33,2

34,1

Apdirbamoji gamyba (C)

24,7

29,4

31,4

32,2

33,0

Statyba (F)

17,0

21,3

20,0

20,8

24,6

Didmeninė ir mažmeninė prekyba; transportas; apgyvendinimo ir maitinimo paslaugų veikla (G, H, I)

23,0

25,3

27,7

29,1

29,1

Informacija ir ryšiai (J)

41,5

34,4

32,1

39,2

41,7

Finansinė ir draudimo veikla (K)

35,2

42,4

34,5

38,8

36,5

Nekilnojamojo turto operacijos (L)

50,2

52,9

53,9

47,5

48,5

Profesinė, mokslinė techninė veikla; administracinė ir aptarnavimo veikla (M, N)

17,1

18,1

19,5

19,8

20,0

Viešasis valdymas ir gynyba; švietimas; žmonių sveikatos priežiūra ir socialinis darbas (O, P, Q)

13,1

13,8

14,5

15,1

15,5

Meninė, pramoginė ir poilsio organizavimo veikla, namų ūkio reikmenų remontas ir kitos paslaugos (R, S, T)

10,1

9,9

10,3

10,4

10,5


4 lentelė. Darbo našumo pokyčiai, apskaičiuoti pagal vieno užimto gyventojo sukurtą bendrąją pridėtinę vertę2
Palyginti su ankstesniais metais, procentais

 

2010

2011

2012

2013

2014

Visas ūkis

7,3

5,6

2,0

1,9

0,9

Žemės ūkis, miškininkystė ir žuvininkystė (A)

0,0

12,0

6,2

–0,2

–6,8

Pramonė (B, C, D, E)

16,7

5,8

0,1

3,2

4,1

Apdirbamoji gamyba (C)

18,4

8,4

2,2

5,1

3,8

Statyba (F)

22,3

21,6

–10,1

–0,2

15,7

Didmeninė ir mažmeninė prekyba; transportas; apgyvendinimo ir maitinimo paslaugų veikla (G, H, I)

6,7

6,2

6,4

2,1

–1,0

Informacija ir ryšiai (J)

5,5

–16,7

–7,2

18,0

5,2

Finansinė ir draudimo veikla (K)

9,0

25,3

–8,8

6,0

–4,3

Nekilnojamojo turto operacijos (L)

–14,3

1,4

–2,3

–15,0

4,4

Profesinė, mokslinė techninė veikla; administracinė ir aptarnavimo veikla (M, N)

–7,0

1,5

3,1

–1,5

0,7

Viešasis valdymas ir gynyba; švietimas; žmonių sveikatos priežiūra ir socialinis darbas (O, P, Q)

–0,3

1,4

3,5

2,2

0,2

Meninė, pramoginė ir poilsio organizavimo veikla, namų ūkio reikmenų remontas ir kitos paslaugos (R, S, T)

4,0

–2,7

1,6

–3,9

–1,7

_________________
2
Siekiant išvengti kainų pasikeitimų įtakos, darbo našumo indeksai apskaičiuoti naudojant bendrosios pridėtinės vertės reikšmes, įvertintas grandininio susiejimo metodu.

 

Eurostatas skelbia darbo našumo indeksus, apskaičiuotus pagal bendrąją pridėtinę vertę, tenkančią vienam užimtajam, palyginti su 2010 m. laikotarpiu.

Sąvokos
Užimti gyventojai
– asmenys, dirbantys bet kokį darbą, gaunantys už jį darbo užmokestį pinigais ar natūra arba turintys pajamų ar pelno.

 

Patikslintą 2014 m. šalies ūkio našumo įvertį skelbsime 2015 m. spalio 9 d.

Daugiau informacijos šia tema rasite Rodiklių duomenų bazėje.Kontaktinė informacija :

Jūratė Petrauskienė
Metodologijos ir kokybės skyriaus vedėja
Tel. (8 5) 236 4755
El. p. jurate.petrauskiene@stat.gov.lt

© Lietuvos statistikos departamentas
Naudojant Lietuvos statistikos departamento duomenis, būtina nurodyti šaltinį.

Susiję informaciniai pranešimai: