???warnOperationFailedBecauseWarning???

Medicinos darbuotojų dieną minint

Lietuvos statistikos departamentas praneša, kad balandžio 27 d. savo profesinę šventę – medicinos darbuotojų dieną – šalyje mini 13,5 tūkst. gydytojų, 2,8 odontologų, 23 tūkst. slaugytojų bei akušerių ir 3 tūkst. vaistininkų. Iš viso asmens ir visuomenės sveikatos priežiūros bei sveikatos valdymo ir mokymo įstaigose Lietuvoje dirba apie 80 tūkst. darbuotojų.

1 lentelė. Sveikatos personalo skaičius Lietuvoje 2014 m. pabaigoje*

Medicinos specialistai

Specialistų skaičius

Tenka 10 tūkst. gyventojų

Gydytojai

13 510

46,1

Odontologai

2 756

9,4

Vaistininkai

3 112

10,4

Slaugytojai

22 374

76,2

Akušeriai

907

3,1

Kiti specialistai su medicinos išsilavinimu (fizinės medicinos ir reabilitacijos, burnos priežiūros, biomedicininės diagnostikos specialistai, dietistai ir pan.)

7 419

25,4

Slaugytojų padėjėjai

7 020

23,3


*Išankstiniai duomenys

Per pastarąjį dešimtmetį (2005–2014 m.) sveikatos personalo skaičius kito nežymiai: gydytojų skaičius beveik nekito, 12,4 proc. padidėjo odontologų, 8,2 proc. sumažėjo slaugytojų skaičius

Tarp gydytojų daugiausia yra vidaus ligų (2,8 tūkst.), šeimos (2 tūkst.) ir vaikų ligų (1 tūkst.) gydytojų. Per dešimtmetį šeimos gydytojų skaičius padidėjo 15,5 proc., anesteziologų – 21,2 proc., ortopedų traumatologų – 10,5 proc. Gydytojų rezidentų skaičius padidėjo 30 proc. Labiausiai sumažėjo vaikų (21,1 proc.) ir vidaus ligų gydytojų (10 proc.), nes dalis jų persikvalifikavo į šeimos gydytojus.

34,7 proc. visų gydytojų dirbo privačiose sveikatos priežiūros įstaigose, tačiau tik 9,9 proc. gydytojų darbas privačioje įstaigoje buvo pagrindinis. Tai rodo, kad nemažai gydytojų dirbo ir privačioje, ir valstybės ar savivaldybės sveikatos priežiūros įstaigoje. Tuo tarpu daugiau nei pusei (59,9 proc.) odontologų darbas privačioje įstaigoje buvo pagrindinis.

Beveik 70 proc. gydytojų yra moterys. Mažiau negu vienas procentas slaugytojų yra vyrai.

2014 m. šalyje veikė 136 valstybinės ir savivaldybių ligoninės (įskaitant filialus), kuriose dirbo 46,3 tūkst. darbuotojų, iš jų 9,9 tūkst. gydytojų, 15,9 tūkst. slaugytojų ir 5,8 tūkst. slaugytojų padėjėjų.

2013 m. vienas šalies gyventojas pas gydytojus apsilankė vidutiniškai 8,1 karto, pas odontologus – 1,3 karto. Iš viso per metus gydytojai sulaukė 24 mln. gyventojų vizitų, odontologai – 3,8 mln. vizitų.

Valstybės sektoriuje dirbantys gydytojai 2014 m. ketvirtąjį ketvirtį iki mokesčių uždirbo 1 197,2 EUR per mėnesį, arba 74,3 EUR daugiau negu 2013 m. ketvirtąjį ketvirtį.

Informaciniame pranešime naudota Lietuvos statistikos departamento ir Higienos instituto Sveikatos informacijos centro duomenys.

 

 

Daugiau informacijos šia tema rasite Oficialiosios statistikos portale ir Higienos instituto svetainėje.Kontaktinė informacija :

Ryšių su visuomene skyrius
Tel. (8 5) 236 4888
El. p. info@stat.gov.lt

© Lietuvos statistikos departamentas
Naudojant Lietuvos statistikos departamento duomenis, būtina nurodyti šaltinį.