???warnOperationFailedBecauseWarning???
Paieška
 • Nelaimingi atsitikimai darbe

  2019-07-12 (Planinis pranešimas, 2019 m. II ketv.)

  Informacija apie nelaimingus atsitikimus darbe, įvykusius per 2019 metų I pusmetį

 • Situacijos darbo rinkoje apžvalga

  2019-07-11 (Planinis pranešimas, 2019 m. birželis)

  Situacijos darbo rinkoje apžvalga, 2019 m. birželio mėn.

 • Socialinės paslaugos 2018 m.

  2019-06-28 (Planinis pranešimas, 2018 m.)

  2018 m. pagalbos į namus ir socialinės globos paslaugos asmens namuose buvo suteiktos 17,8 tūkst. žmonių, arba 3,8 proc. mažiau nei 2017 m., praneša Lietuvos statistikos departamentas.

 • Vartotojų nuomonių tyrimo rezultatai

  2019-06-26 (Planinis pranešimas, 2019 m. birželis)

  Vartotojų pasitikėjimo rodiklis 2019 m. birželį buvo 8 ir, palyginti su geguže, padidėjo 2 procentiniais punktais, praneša Lietuvos statistikos departamentas. Vartotojų pasitikėjimo rodiklio didėjimą lėmė teigiami visų jo sudedamųjų dalių pokyčiai.

 • Moterų ir vyrų darbo užmokesčio atotrūkis

  2019-06-20 (Planinis pranešimas, 2018 m.)

  2018 m. moterų ir vyrų darbo užmokesčio atotrūkis šalies ūkyje, neįskaitant žemės ūkio, miškininkystės ir žuvininkystės įmonių, sudarė 13 proc. ir, palyginti su 2017 m., sumažėjo 1,2 procentinio punkto.

 • Nelaimingų atsitikimų darbe analizė

  2019-06-20 (Planinis pranešimas, 2018 m.)

  2018 metais užregistruoti 4 216 pranešimai apie įvykius darbe, kurių metu buvo sužaloti darbuotojai (toliau – NA darbe). Įmonėse įvyko 4 029 – lengvi, 150 sunkių ir 37 mirtini NA darbe.

 • Situacijos darbo rinkoje apžvalga

  2019-06-13 (Planinis pranešimas, 2019 m. gegužė)

  Situacijos darbo rinkoje apžvalga, 2019 m. gegužės mėn.

 • Gyvenamasis būstų fondas

  2019-06-12 (Planinis pranešimas, 2018 m.)

  Gyvenamasis būstų fondas 2018 m. gruodžio 31 d. duomenimis, palyginti su 2017 m. tuo pačiu laikotarpiu, padidėjo 6,4 tūkst. butų (0,4 proc.) ir sudarė 1,5 mln. būstų, remdamasis valstybės įmonės Registrų centro Nekilnojamojo turto kadastro ir registro duomenų bazės duomenimis, praneša Lietuvos statistikos departamentas.

 • Darbo sąnaudų indeksas

  2019-06-07 (Planinis pranešimas, 2019 m. I ketv.)

  2019 m. pirmąjį ketvirtį, palyginti su tuo pačiu 2018 m. ketvirčiu, vienos dirbtos valandos darbo sąnaudos pramonės, statybos ir paslaugų įmonėse (įskaitant ir individualiąsias), pašalinus darbo dienų skaičiaus įtaką, padidėjo 5,4 proc., iš jų verslo įmonėse – 3,7 proc.

 • Darbo užmokestis regionuose, apskrityse ir savivaldybėse

  2019-06-03 (Planinis pranešimas, 2019 m. I ketv.)

  Vidutinis mėnesinis bruto darbo užmokestis šalies ūkyje (be individualiųjų įmonių) 2019 m. pirmąjį ketvirtį Sostinės regione buvo 1 410,6 EUR, Vidurio ir vakarų Lietuvos regione – 1 149,1 EUR. Bruto darbo užmokesčio atotrūkis tarp abiejų regionų 2019 m. pirmąjį ketvirtį sudarė 261,5 EUR.