???warnOperationFailedBecauseWarning???
Paieška
 • Laisvos darbo vietos

  2019-08-23 (Planinis pranešimas, 2019 m. II ketv.)

  2019 m. antrojo ketvirčio pabaigoje šalyje buvo 18,7 tūkst. laisvų darbo vietų samdomiesiems darbuotojams – 0,4 tūkst., arba 2,3 proc. mažiau nei 2019 m. pirmąjį ketvirtį ir 0,5 tūkst., arba 2,6 proc. mažiau nei prieš metus.

 • Užimtumas ir nedarbas 2019 m. II ketv.

  2019-08-09 (Planinis pranešimas, 2019 m. II ketv.)

  Nedarbo lygis 2019 m. antrąjį ketvirtį buvo 6,1 proc. ir, palyginti su pirmuoju šių metų ketvirčiu, sumažėjo 0,4 procentinio punkto, palyginti su atitinkamu 2018 m. laikotarpiu, padidėjo 0,2 procentinio punkto.

 • Vartotojų nuomonių tyrimo rezultatai

  2019-07-29 (Planinis pranešimas, 2019 m. liepa)

  Vartotojų pasitikėjimo rodiklis 2019 m. liepą buvo 6. Palyginti su birželiu, jis sumažėjo 2 procentiniais punktais ir buvo toks pat kaip gegužę, praneša Lietuvos statistikos departamentas. Vartotojų pasitikėjimo rodiklio mažėjimą lėmė neigiami visų jo sudedamųjų dalių pokyčiai

 • Skurdo rodikliai

  2019-07-26 (Planinis pranešimas, 2018 m.)

  Skurdo rizikos lygis 2018 m. šalyje siekė 22,9 proc. ir, palyginti su 2017 m., nepasikeitė. 2018 m. apie 645 tūkst. šalies gyventojų gyveno žemiau skurdo rizikos ribos.

 • Nelaimingi atsitikimai darbe

  2019-07-12 (Planinis pranešimas, 2019 m. II ketv.)

  Informacija apie nelaimingus atsitikimus darbe, įvykusius per 2019 metų I pusmetį

 • Situacijos darbo rinkoje apžvalga

  2019-07-11 (Planinis pranešimas, 2019 m. birželis)

  Situacijos darbo rinkoje apžvalga, 2019 m. birželio mėn.

 • Socialinės paslaugos 2018 m.

  2019-06-28 (Planinis pranešimas, 2018 m.)

  2018 m. pagalbos į namus ir socialinės globos paslaugos asmens namuose buvo suteiktos 17,8 tūkst. žmonių, arba 3,8 proc. mažiau nei 2017 m., praneša Lietuvos statistikos departamentas.

 • Vartotojų nuomonių tyrimo rezultatai

  2019-06-26 (Planinis pranešimas, 2019 m. birželis)

  Vartotojų pasitikėjimo rodiklis 2019 m. birželį buvo 8 ir, palyginti su geguže, padidėjo 2 procentiniais punktais, praneša Lietuvos statistikos departamentas. Vartotojų pasitikėjimo rodiklio didėjimą lėmė teigiami visų jo sudedamųjų dalių pokyčiai.

 • Moterų ir vyrų darbo užmokesčio atotrūkis

  2019-06-20 (Planinis pranešimas, 2018 m.)

  2018 m. moterų ir vyrų darbo užmokesčio atotrūkis šalies ūkyje, neįskaitant žemės ūkio, miškininkystės ir žuvininkystės įmonių, sudarė 13 proc. ir, palyginti su 2017 m., sumažėjo 1,2 procentinio punkto.

 • Nelaimingų atsitikimų darbe analizė

  2019-06-20 (Planinis pranešimas, 2018 m.)

  2018 metais užregistruoti 4 216 pranešimai apie įvykius darbe, kurių metu buvo sužaloti darbuotojai (toliau – NA darbe). Įmonėse įvyko 4 029 – lengvi, 150 sunkių ir 37 mirtini NA darbe.