???warnOperationFailedBecauseWarning???
Paieška
 • Nelaimingi atsitikimai darbe

  2019-04-12 (Planinis pranešimas, 2019 m. I ketv.)

  Lietuvos Respublikos valstybinėje darbo inspekcijoje prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos per 2019 m. I ketvirtį (išankstiniais duomenimis) buvo gauti 8 pranešimai apie įvykius darbe, dėl kurių darbuotojai mirė, ir 24 pranešimai apie įvykius darbe, kurių metu buvo sunkiai pakenkta darbuotojų sveikatai.

 • Gyventojų materialinis nepriteklius

  2019-04-12 (Planinis pranešimas, 2018 m.)

  Didelio materialinio nepritekliaus lygis 2018 m. šalyje siekė 11,1 proc. ir, palyginti su 2017 m., sumažėjo 1,3 proc. punkto, remdamasis išankstiniais pajamų ir gyvenimo sąlygų statistinio tyrimo duomenimis, praneša Lietuvos statistikos departamentas. Didelį materialinį nepriteklių patyrė apie 310 tūkst. gyventojų, jie dėl lėšų stokos susidūrė su bent keturiais iš šešių materialinio nepritekliaus elementais.

 • Situacijos darbo rinkoje apžvalga

  2019-04-11 (Planinis pranešimas, 2019 m. kovas)

  Situacijos darbo rinkoje apžvalga, 2019 m. vasario mėn.

 • Vartotojų nuomonių tyrimo rezultatai

  2019-03-27 (Planinis pranešimas, 2019 m. kovas)

  Vartotojų pasitikėjimo rodiklis 2019 m. kovą buvo 6 ir, palyginti su vasariu, padidėjo 1 procentiniu punktu, praneša Lietuvos statistikos departamentas

 • Gyventojų tarptautinė migracija

  2019-03-21 (Planinis pranešimas, 2018 m.)

  2018 m. į Lietuvą imigravo 28,9 tūkst. žmonių – 1,4 karto (8,5 tūkst.) daugiau nei 2017 m. Tai didžiausias imigrantų skaičius nuo Nepriklausomybės atkūrimo. 2018 m. daugiau nei pusė (57,4 proc.) imigravusiųjų – į savo šalį grįžę gyventi Lietuvos Respublikos piliečiai.

 • Darbuotojų skaičius pagal darbo užmokestį

  2019-03-14 (Planinis pranešimas, 2018 m.)

  2018 m. spalio mėn. šalies ūkyje (įskaitant individualiąsias įmones) minimaliąją mėnesinę algą (MMA) ir mažesnį bruto darbo užmokestį gavusių darbuotojų buvo 123 tūkst. (10,9 proc. visų darbuotojų) ir, palyginti su 2017 m. spalio mėn., jų sumažėjo 28 tūkst. (2,7 procentinio punkto). Dauguma (98 tūkst.) šių darbuotojų dirbo ne visą darbo laiką.

 • Situacijos darbo rinkoje apžvalga

  2019-03-14 (Planinis pranešimas, 2019 m. vasaris)

  Situacijos darbo rinkoje apžvalga, 2019 m. vasario mėn.

 • Darbo sąnaudų indeksas

  2019-03-08 (Planinis pranešimas, 2018 m. IV ketv.)

  2018 m. ketvirtąjį ketvirtį, palyginti su tuo pačiu 2017 m. ketvirčiu, vienos dirbtos valandos darbo sąnaudos pramonės, statybos ir paslaugų įmonėse (įskaitant ir individualiąsias), pašalinus darbo dienų skaičiaus įtaką, padidėjo 10,2 proc., iš jų verslo įmonėse – 9,5 proc.

 • Darbo užmokestis regionuose, apskrityse ir savivaldybėse

  2019-03-04 (Planinis pranešimas, 2018 m. IV ketv.)

  Vidutinis mėnesinis bruto darbo užmokestis šalies ūkyje (be individualiųjų įmonių) 2018 m. ketvirtąjį ketvirtį Sostinės regione buvo 1 075,1 EUR ir, palyginti su 2018 m. trečiuoju ketvirčiu, padidėjo 3,8 proc., Vidurio ir vakarų Lietuvos regione bruto darbo užmokestis sudarė 891,5 EUR ir padidėjo 3,5 proc.

 • Streikai

  2019-02-28 (Planinis pranešimas, 2018 m. IV ketv.)

  2018 m. lapkričio–gruodžio mėn. švietimo įstaigos surengė 149 tikruosius streikus. Daugiausia streikų surengta Klaipėdos (39), Vilniaus (29) ir Kauno (20) apskrityse.