Centrinė klasifikatorių duomenų bazė (CKDB)

???warnOperationFailedBecauseWarning???
Vykdoma operacija
Pavadinimas:
Ne pelno institucijų, teikiančių paslaugas namų ūkiams, išlaidų pagal paskirtį klasifikatorius
Santrumpa:
COPNI
Versija:
COPNI1
Galioja nuo:
1999-03-01
 • Pavadinimas
  Ne pelno institucijų, teikiančių paslaugas namų ūkiams, išlaidų pagal paskirtį klasifikatorius
 • Pavadinimo santrumpa
  COPNI
 • Pavadinimas originalo kalba
  Classification of the Purposes of (Private) Non-Profit Institutions serving Households
 • Adaptavimo ar steigimo tikslas, jo paskirtis
  Tai tarptautinis klasifikatorius, vienas iš Nacionalinių sąskaitų sistemoje naudojamų funkcinių klasifikatorių. Klasifikatorius skirtas ne pelno institucijų, teikiančių paslaugas namų ūkiams, išlaidoms klasifikuoti, kad jos atitiktų namų ūkių ir valdžios individualaus vartojimo išlaidų paskirtį.
 • Teisės aktas
  Lietuvių kalba parengtas vadovaujantis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1998 m. balandžio 16 d. nutarimu Nr. 464 „Dėl tarptautinių klasifikatorių diegimo Lietuvos Respublikoje“ (Žin., 1998, Nr. 37-989).
 • Atnaujinimo data
  COPNI 1 redakcija galioja nuo 1999 m. kovo 1 d.
 • Atnaujinimo periodiškumas
  Klasifikatoriaus atnaujinimo periodiškumas nėra nustatytas. Prireikus klasifikatorių atnaujina Ekonominio bendradarbiavimo ir plėtros organizacija (OECD).
 • Objekto aprašymas
  Ne pelno institucijų, teikiančių paslaugas namų ūkiams, individualios išlaidos pagal paskirtį. Ne pelno institucijos teikia gyventojams švietimo, sveikatos ir socialines apsaugos, aplinkos apsaugos, žmogaus teisių apsaugos ir pan. paslaugas.
 • Kodo struktūra
  COPNI grindžiamas hierarchine kodavimo sistema:
  - pirmasis lygmuo – skyriai, identifikuojami dviejų ženklų skaitmeniniu kodu,
  - antrasis lygmuo – grupės, identifikuojamos trijų ženklų skaitmeniniu kodu,
  - trečiasis lygmuo – klasės, identifikuojamos keturių ženklų skaitmeniniu kodu.
 • Sąsajos su kitais klasifikatoriais
  Individualaus vartojimo išlaidų pagal paskirtį klasifikatorius (COICOP)
  Valstybės funkcijų klasifikatorius (COFOG)
  Tarptautinė standartinė švietimo klasifikacija (ISCED)
 • Programinė įranga klasifikatoriui tvarkyti
  Microsoft programinės priemonės Access, Excel, Word.
 • Skelbimo ir platinimo priemonės
  Klasifikatorius lietuvių kalba ir informacija apie jį skelbiama Oficialiosios statistikos portale. Klasifikatoriaus kopija elektroniniu paštu, magnetinėse laikmenose arba kitokia forma naudotojams teikiama pagal duomenų teikimo sutartis arba kitokia tarpusavyje suderinta forma.
 • Duomenys apie tvarkytoją
  COPNI parengė Ekonominio bendradarbiavimo ir plėtros organizacija (OECD) bendradarbiaudama su Eurostatu.
  Tarptautinį klasifikatorių lietuvių kalba 1999 m. parengė ir išleido Lietuvos statistikos departamentas,
  kodas 188600177,
  Gedimino pr. 29, LT-01500 Vilnius,
  tel.: (8 5) 236 48 22, (8 5) 236 46 10,
  faksas: (8 5) 236 48 45, el. p. statistika@stat.gov.lt

  Pasiteirauti tel.: (8~5) 236 47 16,
  el. p. klasifikatoriai@stat.gov.lt
 • Tvarkytojo adresas Internete