Centrinė klasifikatorių duomenų bazė (CKDB)

???warnOperationFailedBecauseWarning???
Vykdoma operacija
Pavadinimas:
Ne pelno institucijų, teikiančių paslaugas namų ūkiams, išlaidų pagal paskirtį klasifikatorius
Santrumpa:
COPNI
Versija:
COPNI1
Galioja nuo:
1999-03-01
 • Pavadinimas
  Ne pelno institucijų, aptarnaujančių namų ūkius, išlaidų pagal paskirtį klasifikatorius
 • Pavadinimo santrumpa
  COPNI1
 • Pavadinimas originalo kalba
  Classification of the Purposes of Non-Profit Institutions Serving Households
 • Teisės aktas
  Lietuvių kalba parengtas vadovaujantis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1998 m. balandžio 16 d. nutarimu Nr. 464 „Dėl tarptautinių klasifikatorių diegimo Lietuvos Respublikoje“ (Žin., 1998, Nr. 37-989).
 • Įvadas
  COPNI1 Įvadas
 • Klasifikatoriaus struktūra
  1 lygmuo: 9 skyriai, identifikuojami dviejų ženklų skaitmeniniu kodu,
  2 lygmuo: 26 grupės, identifikuojamos trijų ženklų skaitmeniniu kodu,
  3 lygmuo: 30 klasių, identifikuojamų keturių ženklų skaitmeniniu kodu.
Klasifikatorius atsisiųsti