Centrinė klasifikatorių duomenų bazė (CKDB)

???warnOperationFailedBecauseWarning???
Vykdoma operacija
Pavadinimas:
Aplinkos apsaugos veiklos ir išlaidų klasifikatorius
Santrumpa:
CEPA
Versija:
CEPA 2000
Galioja nuo:
2002-03-01
 • Pavadinimas
  Aplinkos apsaugos veiklos ir išlaidų klasifikatorius
 • Pavadinimo santrumpa
  CEPA
 • Pavadinimas originalo kalba
  Classification of Environmental Protection Activities and Expenditure
 • Adaptavimo ar steigimo tikslas, jo paskirtis
  Tai tarptautinis klasifikatorius skirtas duomenims, susijusiems su išlaidomis aplinkos apsaugai, rinkti ir skelbti. Šių išlaidų statistiniai duomenys šiuo metu yra įtraukiami į aplinkos apsaugos apskaitą pagalbinės nacionalinių sąskaitų apskaitos arba kita forma.
  Aplinkos apsaugos veiklos klasifikatorius (CEPA 1994) susideda iš dviejų dalių: pirmojoje dalyje aprašomos gamtos apsaugos veiklos rūšys, o antrojoje susijusios priemonės. Aplinkos apsaugos veiklos ir išlaidų klasifikatorius (CEPA 2000) apjungia abi dalis.
 • Teisės aktas
  Lietuvių kalba parengtas vadovaujantis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1998 m. balandžio 16 d. nutarimu Nr. 464 „Dėl tarptautinių klasifikatorių diegimo Lietuvos Respublikoje“ (Žin., 1998, Nr. 37-989).
 • Atnaujinimo data
  CEPA 2000 įsigaliojo nuo 2002 m. kovo mėn.
 • Atnaujinimo periodiškumas
  Klasifikatoriaus atnaujinimo periodiškumas nėra nustatytas. Prireikus, klasifikatorių atnaujina Eurostatas.
 • Objekto aprašymas
  Aplinkos apsaugos veikla, susijusi su aplinkos sąlygų blogėjimo prevencija ir aplinkos kokybės atkūrimu, ir šiam tikslui naudojamos techninės priemonės, patiriamos išlaidos.
 • Kodo struktūra
  Klasifikatorius grindžiamas hierarchine kodavimo sistema:
  - pirmasis lygmuo – kategorija, identifikavimas vieno ženklo skaitmeniniu kodu;
  - antrasis lygmuo – kategorija, identifikavimas dviejų ženklų skaitmeniniu kodu;
  - trečiasis lygmuo – kategorija, identifikavimas trijų ženklų skaitmeniniu kodu.


 • Sąsajos su kitais klasifikatoriais
  Tarptautinis standartinis gamybinis visų ekonominės veiklos rūšių klasifikatorius (ISIC);
  Statistinis Europos Bendrijos ekonominės veiklos rūšių klasifikatorius (NACE);
  Individualaus vartojimo išlaidų pagal paskirtį klasifikatorius (COICOP);
  Valstybės funkcijų klasifikatorius (COFOG).
 • Programinė įranga klasifikatoriui tvarkyti
  Microsoft programinės priemonės Access, Excel, Word.

 • Skelbimo ir platinimo priemonės
  Klasifikatorius lietuvių kalba ir informacija apie jį skelbiama Oficialiosios statistikos portale. Klasifikatoriaus kopija elektroniniu paštu, magnetinėse laikmenose arba kitokia forma naudotojams teikiama pagal duomenų teikimo sutartis arba kitokia suderinta forma.
 • Duomenys apie tvarkytoją
  Aplinkos apsaugos veiklos klasifikatorius (CEPA 1994) buvo parengtas Jungtinių Tautų Europos ekonominės komisijos 1994 m. 2001 m. klasifikatorius buvo pakeistas nauja versija (CEPA 2000), parengta Jungtinių Tautų Europos ekonominės komisijas bendradarbiaujant su Eurostatu.

  Tarptautinį klasifikatorių (CEPA 1994) lietuvių kalba 1999 m. ir atnaujintą versiją (CEPA 2000) 2012 m. parengė Lietuvos statistikos departamentas,
  kodas 188600177,
  Gedimino pr. 29, LT-01 500 Vilnius,
  tel.: (8 5) 236 48 22 , (8 5) 236 46 10,
  faks. (8 5) 236 48 45,
  el. p. statistika@stat.gov.lt

  Pasiteirauti tel. (8~5) 236 47 16,
  el. p. klasifikatoriai@stat.gov.lt
 • Tvarkytojo adresas Internete