Centrinė klasifikatorių duomenų bazė (CKDB) Dalintis

???warnOperationFailedBecauseWarning???
Vykdoma operacija
Pavadinimas:
Kalbų klasifikatorius
Santrumpa:
KK
Versija:
KK 1
Galioja nuo:
2005-01-01
 • Pavadinimas
  Kalbų klasifikatorius
 • Pavadinimo santrumpa
  KK
 • Adaptavimo ar steigimo tikslas, jo paskirtis
  Kalbų klasifikatorius, skirtas nurodyti, kokiomis kalbomis vyksta mokymas arba studijos ir kokias kalbas asmuo moka.
 • Teisės aktas
  Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2005 m. kovo 31 d. įsakymas Nr. ISAK-521 „Dėl kalbų klasifikatoriaus patvirtinimo“ (Žin., 2005, Nr. 45-1486).
 • Atnaujinimo data
  KK galioja nuo 2005 m. kovo 31 d.
 • Atnaujinimo periodiškumas
  Atnaujinimo periodiškumas nėra nustatytas. Atnaujinamas esant poreikiui.
 • Objekto aprašymas
  Kalba – žodinė minčių reiškimo sistema.
 • Kodo struktūra
  Klasifikatoriaus kiekvieno įrašo kodas reiškia atskirą konkrečią kalbą.
 • Sąsajos su kitais klasifikatoriais
  Sąsajų su kitais klasifikatoriais nėra.
 • Programinė įranga klasifikatoriui tvarkyti
  Windows aplinkoje naudojama taikomoji klasifikatorių tvarkymo ir klasifikatorių išrašų formavimo programa.
 • Skelbimo ir platinimo priemonės
  Klasifikatoriaus tvarkymo įstaiga teikia klasifikatoriaus duomenis nemokamai su duomenų gavėju tarpusavyje suderintais būdais.
 • Duomenys apie tvarkytoją
  Švietimo informacinių technologijų centras,
  Suvalkų g. 1, LT-03106 Vilnius,
  tel. (8~5) 235 61 50,
  faks. (8~5) 235 61 55,
  el. p. info@itc.smm.lt
 • Tvarkytojo adresas Internete