Centrinė klasifikatorių duomenų bazė (CKDB)

???warnOperationFailedBecauseWarning???
Vykdoma operacija
Pavadinimas:
Kalbų klasifikatorius
Santrumpa:
KK
Versija:
KK 1
Galioja nuo:
2005-01-01
  • Pavadinimas
    Kalbų klasifikatorius, versija 1
  • Pavadinimo santrumpa
    KK 1
  • Teisės aktas
    Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2005 m. kovo 31 d. įsakymas Nr. ISAK-521 „Dėl kalbų klasifikatoriaus patvirtinimo“ (Žin., 2005, Nr. 45-1486).
Klasifikatorius atsisiųsti