Centrinė klasifikatorių duomenų bazė (CKDB)

???warnOperationFailedBecauseWarning???
Vykdoma operacija
Pavadinimas:
Lietuvos Respublikos ežerų klasifikatorius
Santrumpa:
LR EK
Versija:
LR EK 2003
Galioja nuo:
2003-03-21
 • Pavadinimas
  Lietuvos Respublikos ežerų klasifikatorius
 • Pavadinimo santrumpa
  LR EK
 • Adaptavimo ar steigimo tikslas, jo paskirtis
  Klasifikatoriaus sudarymas numatytas Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2000 m. rugsėjo 19 d. nutarimu Nr. 1114 „Dėl Lietuvos Respublikos upių, ežerų ir tvenkinių valstybės kadastro steigimo ir jo nuostatų patvirtinimo“(Žin., 2000, 80-2422; 2004, Nr. 19-584). Klasifikatoriaus paskirtis – ežerams suteikti identifikavimo kodą, pagal kurį ežerai galėtų būti grupuojami upių baseinais ar pabaseiniais.
 • Teisės aktas
  Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2003 m. kovo 21 d. įsakymas Nr. 130 „Dėl Lietuvos Respublikos ežerų klasifikatoriaus patvirtinimo“ (Žin., 2003, Nr. 34-1442).
 • Atnaujinimo data
  LR EK galioja nuo 2004 m. sausio 1 d.
 • Atnaujinimo periodiškumas
  Periodiškumas nėra nustatytas, klasifikatorius atnaujinamas apibendrinus gautą informaciją apie naujų ežerų įrengimą ar esant reikalui tikslinti ežerų pavadinimus ir nustatyta tvarka parengus teisės akto projektą.
 • Objekto aprašymas
  Klasifikatorius sudaromas Lietuvos Respublikos teritorijos 0,5 ha ir didesnio ploto ežerams.
 • Kodo struktūra
  Ežerų klasifikatorius grindžiamas hierarchine kodavimo sistema:
  pirmasis lygmuo identifikuojamas trijų ženklų skaitmeniniu kodu, kuris nurodo upės baseiną ar pabaseinį,
  antrasis lygmuo identifikuojamas aštuonių ženklų skaitmeninių kodu: pirmieji trys skaičiai nurodo upės baseiną ar pabaseinį, ketvirtas - vandens telkinio pobūdį (ežeras), paskutiniai keturi skaičiai - vandens telkinio numerį upės baseine ar pabaseinyje.
 • Sąsajos su kitais klasifikatoriais
  Tiesioginių sąsajų nėra.
 • Programinė įranga klasifikatoriui tvarkyti
  Bus integruotas į kuriamą Lietuvos Respublikos upių, ežerų ir tvenkinių valstybės kadastro programinę įrangą - klasifikatorius yra kadastro sudėtinė dalis. Dabar tvarkomas MS Word programine įranga.
 • Skelbimo ir platinimo priemonės
  Klasifikatorius skelbiamas „Valstybės žiniose“ aplinkos ministro įsakymu.
 • Duomenys apie tvarkytoją
  Aplinkos apsaugos agentūra,
  A. Juozapavičiaus g. 9, LT– 09311 Vilnius,
  tel: (8~5) 266 28 08,
  faksas: (8~5) 266 28 00, el.p. aaa@aaa.am.lt
 • Tvarkytojo adresas Internete