Centrinė klasifikatorių duomenų bazė (CKDB)

???warnOperationFailedBecauseWarning???
Vykdoma operacija
Pavadinimas:
Lietuvos Respublikos upių ir tvenkinių klasifikatorius
Santrumpa:
LR UTK
Versija:
LR UTK 2001
Galioja nuo:
2001-12-12
 • Pavadinimas
  Lietuvos Respublikos upių ir tvenkinių klasifikatorius
 • Pavadinimo santrumpa
  LR UTK
 • Adaptavimo ar steigimo tikslas, jo paskirtis
  Klasifikatoriaus sudarymas numatytas Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2000 m. rugsėjo 19 d. nutarimu Nr. 1114 „Dėl Lietuvos Respublikos upių, ežerų ir tvenkinių valstybės kadastro steigimo ir jo nuostatų patvirtinimo“(Žin., 2000, 80-2422; 2004, Nr. 19-584). Klasifikatoriaus paskirtis – vandentakiams ir tvenkiniams suteikti identifikavimo kodą, pagal kurį vandens telkiniai galėtų būti grupuojami upių baseinais ar pabaseiniais.
 • Teisės aktas
  Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2001 m. gruodžio 12 d. įsakymas Nr. 594 „Dėl Lietuvos Respublikos upių ir tvenkinių klasifikatoriaus patvirtinimo“ (Žin., 2001, Nr. 107-3888).
 • Atnaujinimo data
  LR UTK galioja nuo 2001 m. gruodžio 12 d.
 • Atnaujinimo periodiškumas
  Periodiškumas nėra nustatytas, klasifikatoriai atnaujinami apibendrinus gautą informaciją apie naujų vandens telkinių įrengimą ar esant reikalui tikslinti vandens telkinių pavadinimus ir nustatyta tvarka parengus teisės akto projektą.
 • Objekto aprašymas
  Klasifikatorius sudaromas Lietuvos Respublikos teritorijos upėms, upeliams, kanalams, 0,5 ha ir didesnio ploto tvenkiniams.
 • Kodo struktūra
  Upių ir tvenkinių klasifikatorius grindžiamas hierarchine kodavimo sistema:
  pirmasis lygmuo identifikuojamas trijų ženklų skaitmeniniu kodu, kuris nurodo upės baseiną ar pabaseinį,
  antrasis lygmuo identifikuojamas aštuonių ženklų skaitmeninių kodu: pirmieji trys skaičiai nurodo upės baseiną ar pabaseinį, ketvirtas – vandens telkinio pobūdį (upė ar tvenkinys), paskutiniai keturi skaičiai – vandens telkinio numerį upės baseine ar pabaseinyje.
 • Sąsajos su kitais klasifikatoriais
  Tiesioginių sąsajų nėra.
 • Programinė įranga klasifikatoriui tvarkyti
  Bus integruotas į kuriamą Lietuvos Respublikos upių, ežerų ir tvenkinių valstybės kadastro programinę įrangą – klasifikatoriai yra kadastro sudėtinė dalis. Dabar tvarkomas MS Word programine įranga.
 • Skelbimo ir platinimo priemonės
  Klasifikatoriai skelbiami „Valstybės žiniose“ aplinkos ministro įsakymu.
 • Duomenys apie tvarkytoją
  Aplinkos apsaugos agentūra,
  A. Juozapavičiaus g. 9, LT– 09311 Vilnius,
  tel.: (8~5) 266 28 08,
  faksas: (8~5) 266 28 00, el.p. aaa@aaa.am.lt
 • Tvarkytojo adresas Internete