Centrinė klasifikatorių duomenų bazė (CKDB)

???warnOperationFailedBecauseWarning???
Vykdoma operacija
Pavadinimas:
Makroekonomikos kategorijų klasifikatorius
Santrumpa:
BEC
Versija:
BEC 4 red.
Galioja nuo:
2002-01-01
 • Pavadinimas
  Makroekonomikos kategorijų klasifikatorius
 • Pavadinimo santrumpa
  BEC
 • Pavadinimas originalo kalba
  Classification by Broad Economic Categories
 • Adaptavimo ar steigimo tikslas, jo paskirtis
  Tai tarptautinis klasifikatorius, kurį taikant užsienio prekybos duomenis, apskaičiuotus pagal SITC, galima pervesti į galutinio suvartojimo kategorijas, apytiksliai atitinkančias tris pagrindines Nacionalinių sąskaitų prekių klases, t. y. gamybos priemonių, tarpinio vartojimo ir vartojimo prekių. Klasifikatorius vartojamas rengiant statistinius metraščius ir kitus tarptautinius leidinius apie pasaulio šalių užsienio prekybos apimtį.
 • Teisės aktas
  Lietuvių kalba parengtas vadovaujantis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1998 m. balandžio 16 d. nutarimu Nr. 464 „Dėl tarptautinių klasifikatorių diegimo Lietuvos Respublikoje“ (Žin., 1998, Nr. 37-989).
 • Atnaujinimo data
  BEC 4 redakcija galioja nuo 2002 m. sausio 1 d.
 • Atnaujinimo periodiškumas
  Klasifikatoriaus atnaujinimo periodiškumas nėra nustatytas. Prireikus klasifikatorių atnaujina Jungtinių Tautų statistikos tarnyba.
 • Objekto aprašymas
  Makroekonomikos kategorijos – tai maisto prekės, pramoninės atsargos, kapitalinė įranga, ilgalaikio ir trumpalaikio vartojimo prekės.
 • Kodo struktūra
  BEC grindžiamas hierarchine kodavimo sistema:
  - pirmasis lygmuo – pagrindinės kategorijos, identifikuojamos vieno ženklo skaitmeniniu kodu,
  - antrasis lygmuo – kategorijos, identifikuojamos dviejų ženklų skaitmeniniu kodu,
  - trečiasis lygmuo – subkategorijos, identifikuojamos trijų ženklų skaitmeniniu kodu.
 • Sąsajos su kitais klasifikatoriais
  Standartinis tarptautinės prekybos klasifikatorius (SITC)
  Suderinta prekių aprašymo ir kodavimo sistema (HS)
 • Programinė įranga klasifikatoriui tvarkyti
  Microsoft programinės priemonės Access, Excel, Word.
 • Skelbimo ir platinimo priemonės
  Klasifikatorius lietuvių kalba ir informacija apie jį skelbiama Oficialiosios statistikos portale. Klasifikatoriaus kopija elektroniniu paštu, magnetinėse laikmenose arba kitokia forma naudotojams teikiama pagal duomenų teikimo sutartis arba kitokia tarpusavyje suderinta forma.
 • Duomenys apie tvarkytoją
  Tarptautinį Makroekonomikos kategorijų klasifikatorių parengė ir tvarko Jungtinių Tautų statistikos tarnyba.
  Tarptautinį klasifikatorių lietuvių kalba 1999 m. parengė ir išleido Lietuvos statistikos departamentas,
  kodas 188600177,
  Gedimino pr. 29, LT-01500 Vilnius,
  tel.: (8 5) 236 48 22, (8 5) 236 46 10,
  faksas: (8 5) 236 48 45,
  el. p. statistika@stat.gov.lt

  Pasiteirauti tel.: (8 5) 236 47 16,
  el. p. klasifikatoriai@stat.gov.lt
 • Tvarkytojo adresas Internete