Centrinė klasifikatorių duomenų bazė (CKDB)

???warnOperationFailedBecauseWarning???
Vykdoma operacija
Pavadinimas:
Išsilavinimo klasifikatorius
Santrumpa:
IK
Versija:
IK 2
Galioja nuo:
2010-06-23
 • Pavadinimas
  Išsilavinimo klasifikatorius
 • Pavadinimo santrumpa
  IK
 • Adaptavimo ar steigimo tikslas, jo paskirtis
  Išsilavinimo klasifikatorius, skirtas nurodyti asmens įgytą išsilavinimą.
 • Teisės aktas
  Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2010 m. birželio 23 d. įsakymas Nr. V-988 Dėl švietimo ir mokslo ministro 2005 m. kovo 31 d. įsakymo Nr. ISAK-522 „Dėl Išsilavinimo klasifikatorius patvirtinimo“ (Žin., 2005, Nr. 45-1487) pakeitimo.
  Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2005 m. kovo 31 d. įsakymas Nr. ISAK-522 „Dėl Išsilavinimo klasifikatorius patvirtinimo“ (Žin., 2005, Nr. 45-1487).
 • Atnaujinimo data
  IK galioja nuo 2010 m. birželio 23 d.
 • Atnaujinimo periodiškumas
  Atnaujinimo periodiškumas nėra nustatytas. Atnaujinamas esant poreikiui.
 • Objekto aprašymas
  Išsilavinimas – Vyriausybės ar jos įgaliotos institucijos nustatyta tvarka pripažinta, asmens tam tikrą brandumą liudijanti kompetencija, žinios, įgūdžiai, gebėjimai ir vertybinės nuostatos.
 • Kodo struktūra
  Klasifikatoriaus kiekvieno įrašo kodas reiškia vieną galimą išsilavinimą.
 • Sąsajos su kitais klasifikatoriais
  Sąsajų su kitais klasifikatoriais nėra.
 • Programinė įranga klasifikatoriui tvarkyti
  Windows aplinkoje naudojama taikomoji klasifikatorių tvarkymo ir klasifikatorių išrašų formavimo programa.
 • Skelbimo ir platinimo priemonės
  Klasifikatoriaus tvarkymo įstaiga teikia klasifikatoriaus duomenis nemokamai su duomenų gavėju tarpusavyje suderintais būdais.
 • Duomenys apie tvarkytoją
  Švietimo informacinių technologijų centras,
  kodas 190996082
  Suvalkų g. 1, LT-03106 Vilnius,
  tel.: (8 5) 235 61 50,
  faksas: (8 5) 235 61 55,
  el. p. info@ipc.lt

  Pasiteirauti tel.: (8 5) 235 61 49,
  el. p. Violeta.Janulioniene@itc.smm.lt,
  AIKOS ir integralių inf. sistemų sk. vedėjo pavaduotoja
 • Tvarkytojo adresas Internete