Centrinė klasifikatorių duomenų bazė (CKDB)

???warnOperationFailedBecauseWarning???
Vykdoma operacija
Pavadinimas:
Išsilavinimo klasifikatorius
Santrumpa:
IK
Versija:
IK 2
Galioja nuo:
2010-06-23
  • Pavadinimas
    Išsilavinimo klasifikatorius, 2 versija
  • Pavadinimo santrumpa
    IK 2
  • Teisės aktas
    Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2010 m. birželio 23 d. įsakymas Nr. V-988 Dėl švietimo ir mokslo ministro 2005 m. kovo 31 d. įsakymo Nr. ISAK-522 „Dėl Išsilavinimo klasifikatorius patvirtinimo“ (Žin., 2005, Nr. 45-1487) pakeitimo.
Klasifikatorius atsisiųsti