Centrinė klasifikatorių duomenų bazė (CKDB)

???warnOperationFailedBecauseWarning???
Vykdoma operacija
Pavadinimas:
Statistinis Europos Bendrijos ekonominės veiklos rūšių klasifikatorius
Santrumpa:
NACE
Versija:
NACE 2 red.
Galioja nuo:
2008-01-01
 • Pavadinimas
  Statistinis Europos Bendrijos ekonominės veiklos rūšių klasifikatorius, 2 redakcija
 • Pavadinimo santrumpa
  NACE 2 red.
 • Pavadinimas originalo kalba
  Statistical classification of economic activities in the European Community, Rev. 2
 • Teisės aktas
  EUROPOS PARLAMENTO ir TARYBOS REGLAMENTAS (EB) Nr. 1893/2006, priimtas 2006 m. gruodžio 20 d. nustatantis statistinį ekonominės veiklos rūšių klasifikatorių NACE 2 red. ir iš dalies keičiantisTarybos reglamentą (EEB) Nr. 3037/90 bei tam tikrus EB reglamentus dėl konkrečių statistikos sričių (OL 2006 L 393, p.1).
 • Įvadas
 • Klasifikatoriaus struktūra
  1 lygmuo: 21 sekcija, identifikuojama vieno ženklo nuo A iki Q alfabetiniu kodu;
  2 lygmuo: 88 skyriai, identifikuojami dviejų ženklų skaitmeniniu kodu;
  3 lygmuo: 272 grupės, identifikuojamos trijų ženklų skaitmeniniu kodu;
  4 lygmuo: 615 klasių, identifikuojamų keturių ženklų skaitmeniniu kodu.
Sąsajos su kitais klasifikatoriais
Klasifikatorius atsisiųsti