Centrinė klasifikatorių duomenų bazė (CKDB)

???warnOperationFailedBecauseWarning???
Vykdoma operacija
Pavadinimas:
Lietuvos standartizuotas švietimo klasifikatorius švietimo programoms pagal lygius klasifikuoti
Santrumpa:
LSŠPK
Versija:
LSŠPK 2014
Galioja nuo:
2014-01-01
 • Pavadinimas
  Lietuvos standartizuotas švietimo klasifikatorius švietimo programoms pagal lygius klasifikuoti
 • Pavadinimo santrumpa
  LSŠPK
 • Adaptavimo ar steigimo tikslas, jo paskirtis
  Vadovaujantis 2013-04-08 Europos Sąjungos Komisijos reglamento Nr. 317/2013 punktu 3 "Kad švietimo statistinius duomenis būtų galima palyginti tarptautiniu mastu, valstybės narės ir Sąjungos institucijos turi naudoti švietimo klasifikatorius, derančius su persvarstytu Tarptautiniu standartizuotu švietimo klasifikatoriumi (ISCED 2011)"
 • Teisės aktas
  Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2013 m. gruodžio 11 d. įsakymas Nr. V-1232 "Dėl Lietuvos standartizuoto švietimo programų klasifikatoriaus švietimo programoms pagal lygius klasifikuoti tvirtinimo" (Žin., 2013-12-20, Nr. 131-6693).
 • Atnaujinimo data
  2014 m. sausio 1 d.
 • Atnaujinimo periodiškumas
  Esant poreikiui
 • Objekto aprašymas
  Formaliojo švietimo programų skirstymas (smulkinimas) į:
  lygmenis, grupes lygmenyse, pogrupius grupėse
 • Kodo struktūra
  Programų lygmenims skiriamas vieno skaitmens kodas 0÷8;
  Programų grupėms skiriamas dviejų skaitmenų kodas, iš kurių pirmas nurodo lygmenį, o antrasis apibūdina programų grupę lygmenyje; Programų pogrupiams skiriamas trijų skaitmenų kodas, iš kurių pirmas nurodo lygmenį, antrasis nurodo lygmens programų grupę, trečiasis apibūdina programų pogrupį.
 • Sąsajos su kitais klasifikatoriais
  Šiuo metu nėra. Numatomas kiekvienos programos perkodavimas.
 • Programinė įranga klasifikatoriui tvarkyti
  Klasifikatorių duomenų bazės programinė įranga.
 • Skelbimo ir platinimo priemonės
 • Duomenys apie tvarkytoją
  Švietimo informacinių technologijų centras
  kodas 190996082,
  Suvalkų g. 1, LT-03106 Vilnius,
  tel.: (8~5) 235 61 50,
  faks. (8~5) 235 61 55,
  el. p. info@ipc.lt

  Pasiteirauti:
  tel. (8~5) 235 61 48
  el.p. Seviras.Mazelis@itc.smm.lt, AIKOS ir integralių inf. sistemų sk. vedėjas
  tel. (8~5) 235 61 08,
  el.p. Violeta.Janulioniene@itc.smm.lt, AIKOS ir integralių inf. sistemų sk. vedėjo pavaduotoja
 • Tvarkytojo adresas Internete