Centrinė klasifikatorių duomenų bazė (CKDB)

???warnOperationFailedBecauseWarning???
Vykdoma operacija
Pavadinimas:
Lietuvos standartizuotas švietimo klasifikatorius švietimo programoms pagal lygius klasifikuoti
Santrumpa:
LSŠPK
Versija:
LSŠPK 2014
Galioja nuo:
2014-01-01
  • Pavadinimas
    Lietuvos standartizuotas švietimo klasifikatorius švietimo programoms pagal lygius klasifikuoti, 2014
  • Pavadinimo santrumpa
    LSŠPK 2014
  • Teisės aktas
    Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2013 m. gruodžio 11 d. įsakymas Nr. V-1232 "Dėl Lietuvos standartizuoto švietimo programų klasifikatoriaus švietimo programoms pagal lygius klasifikuoti tvirtinimo" (Žin., 2013-12-20, Nr. 131-6693).
Klasifikatorius atsisiųsti