Centrinė klasifikatorių duomenų bazė (CKDB)

???warnOperationFailedBecauseWarning???
Vykdoma operacija
Pavadinimas:
Tarptautinis standartinis gamybinis visų ekonominės veiklos rūšių klasifikatorius
Santrumpa:
ISIC
Versija:
ISIC 4 red.
Galioja nuo:
2006-03-01
 • Pavadinimas
  Tarptautinis standartinis gamybinis visų ekonominės veiklos rūšių klasifikatorius
 • Pavadinimo santrumpa
  ISIC
 • Pavadinimas originalo kalba
  International Standard Industrial Classification of All Economic Activities
 • Adaptavimo ar steigimo tikslas, jo paskirtis
  Pagrindinis klasifikatoriaus tikslas pateikti ekonominės veiklos kategorijų, kuriomis remiantis galima daryti statistinius tyrimus pagal veiklos rūšis, visumą. Klasifikatorius skirtas klasifikuoti duomenis pagal ekonominės veiklos rūšis gyventojų, gamybos, užimtumo, nacionalinių sąskaitų ir kitose ekonominės statistikos srityse tarptautinio palyginamumo tikslais. Tai tarptautinis, pasaulinio lygmens klasifikatorius naudojamas statistinei informacijai teikti Jungtinių tautų organizacijoms, skelbti ir analizuoti statistikos duomenis.
 • Teisės aktas
  Lietuvių kalba parengtas vadovaujantis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1998 m. balandžio 16 d. nutarimu Nr. 464 „Dėl tarptautinių klasifikatorių diegimo Lietuvos Respublikoje“ (Žin., 1998, Nr. 37-989).
 • Atnaujinimo data
  ISIC 4 redakcija galioja nuo 2006 m. kovo 1 d.
 • Atnaujinimo periodiškumas
  Kadangi susijusių klasifikatorių peržiūros, siekiant užtikrinti nuoseklumą ir aiškumą, turi būti atliekamos tuo pačiu laiku, Eurostatas ir Jungtinės Tautos susitarė dėl bendro ISIC/CPC ir NACE/CPA klasifikatorių atnaujinimo/peržiūros darbų grafiko: 2007 metais numatyta ISIC/CPC (ir NACE/CPA) peržiūra.
 • Objekto aprašymas
  Ekonominės veiklos rūšys turi prasmę, kai ištekliai, tokie kaip įrenginiai, darbo jėga, technologijos, informaciniai tinklai ar produktai, suderinami taip, kad juos naudojant sukuriamos atitinkamos prekės ar paslaugos. Veikla yra apibūdinama gamybos (prekių ar paslaugų) sąnaudomis, gamybos procesu ir išleidžiamąja produkcija.
 • Kodo struktūra
  ISIC grindžiamas hierarchine kodavimo sistema:
  pirmasis lygmuo– sekcijos, identifikuojamos vieno ženklo nuo A iki Q alfabetiniu kodu,
  antrasis lygmuo – skyriai, identifikuojami dviejų ženklų skaitmeniniu kodu,
  trečiasis lygmuo – grupės, identifikuojamos trijų ženklų skaitmeniniu kodu,
  ketvirtasis lygmuo – klasės, identifikuojamos keturių ženklų skaitmeniniu kodu.
  Alfabetiniai ženklai kodo pozicijos identifikavimui nenaudojami.
 • Sąsajos su kitais klasifikatoriais
  Statistinis Europos Bendrijos ekonominės veiklos rūšių klasifikatorius (NACE)
  Ekonominės veiklos rūšių klasifikatorius (EVRK)
  Svarbiausias produktų klasifikatorius (CPC)
  Produktų pagal veiklos rūšį klasifikatorius (CPA)
  Europos Bendrijos produkcijos sąrašas (PRODCOM)
  Produktų, gaminių ir paslaugų klasifikatorius (PGPK)
  Valstybės funkcijų klasifikatorius (COFOG)
  Standartinis tarptautinės prekybos klasifikatorius (SITC)
  Suderinta prekių aprašymo ir kodavimo sistema (HS)
 • Programinė įranga klasifikatoriui tvarkyti
  Microsoft programinės priemonės Access, Excel, Word.
 • Skelbimo ir platinimo priemonės
  Klasifikatorius lietuvių kalba ir informacija apie jį skelbiama Oficialiosios statistikos portale. Klasifikatoriaus kopija elektroniniu paštu, magnetinėse laikmenose arba kitokia forma naudotojams teikiama pagal duomenų teikimo sutartis arba kitokia tarpusavyje suderinta forma.
 • Duomenys apie tvarkytoją
  Tarptautinį standartinį gamybinės visų ekonominės veiklos rūšių klasifikatorių 1989 m. parengė Jungtinių tautų statistikos tarnyba.
  Tarptautinį klasifikatorių lietuvių kalba 1999 m. parengė ir išleido Lietuvos statistikos departamentas,
  kodas 188600177,
  Gedimino pr. 29, LT– 01500 Vilnius,
  tel.: (8 5) 236 48 22, (8 5) 236 46 10,
  faksas: (8 5) 236 48 45, el. p. statistika@stat.gov.lt
  Pasiteirauti tel.: (8 5) 236 47 16, el. p. klasifikatoriai@stat.gov.lt
 • Tvarkytojo adresas Internete