Centrinė klasifikatorių duomenų bazė (CKDB)

???warnOperationFailedBecauseWarning???
Vykdoma operacija
Pavadinimas:
Lietuvos švietimo klasifikatorius
Santrumpa:
LŠK
Versija:
LŠK 2014
Galioja nuo:
2014-12-31
 • Pavadinimas
  Lietuvos švietimo klasifikatorius
 • Pavadinimo santrumpa
  LŠK
 • Adaptavimo ar steigimo tikslas, jo paskirtis
  LŠK – Lietuvos švietimo klasifikatorius, skirtas klasifikuoti švietimo programas ir sąsajai tarp klasifikatorių Švietimo plačiosios grupės, Švietimo sritys, Švietimo posričiai nustatyti.
 • Teisės aktas
  Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2014 m. gruodžio 29 d. įsakymas Nr. V-1267 „Dėl švietimo ir mokslo ministro 2005 m. kovo 31 d. įsakymo Nr. ISAK-520 „Dėl LŠK – Lietuvos švietimo klasifikatoriaus patvirtinimo“ pakeitimo" (TAR, 2014, Nr. 2014-20850).
  Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2005 m. kovo 31 d. įsakymas Nr. ISAK-520 „Dėl LŠK – Lietuvos švietimo klasifikatoriaus patvirtinimo“ (Žin., 2005, Nr. 45-1485).
 • Atnaujinimo data
  LŠK 2014 metų versija galioja nuo 2014 m. gruodžio 31 d.
 • Atnaujinimo periodiškumas
  Klasifikatoriaus atnaujinimo periodiškumas nėra nustatytas. Jis atnaujinamas esant poreikiui ir tiesiogiai priklauso nuo Tarptautinio standartizuoto švietimo klasifikatoriaus atnaujinimo.
 • Objekto aprašymas
  Švietimo programa – iš anksto apibrėžtas formaliojo arba neformaliojo švietimo darbas, kuriuo siekiama numatyto rezultato.
 • Kodo struktūra
  Klasifikatoriaus įrašuose yra trys laukai kodams: pirmasis nurodo klasifikatoriaus švietimo plačiosios grupės kodus, antrasis yra pirmojo susmulkinimas ir nurodo sričių kodus plačiosiose grupės, o trečiasis nurodo posričių kodus srityse ir grupėse.
 • Sąsajos su kitais klasifikatoriais
  Tarptautinė standartinė švietimo klasifikacija (ISCED)

 • Programinė įranga klasifikatoriui tvarkyti
  Windows aplinkoje naudojama taikomoji klasifikatorių tvarkymo ir klasifikatorių išrašų formavimo programa KRISIN.
 • Skelbimo ir platinimo priemonės
  Klasifikatoriaus tvarkymo įstaiga teikia klasifikatoriaus duomenis nemokamai su duomenų gavėju tarpusavyje suderintais būdais.

  www.krisin.smm.lt
 • Duomenys apie tvarkytoją
  Švietimo informacinių technologijų centras
  kodas 190996082,
  Suvalkų g. 1, LT-03106 Vilnius,
  tel.: (8~5) 235 61 50,
  faks. (8~5) 235 61 55,
  el. p. info@ipc.lt

  Pasiteirauti:
  tel. (8~5) 235 61 48
  el.p. Seviras.Mazelis@itc.smm.lt, AIKOS ir integralių inf. sistemų sk. vedėjas
  tel. (8~5) 235 61 08,
  el.p. Violeta.Janulioniene@itc.smm.lt, AIKOS ir integralių inf. sistemų sk. vedėjo pavaduotoja
 • Tvarkytojo adresas Internete