Centrinė klasifikatorių duomenų bazė (CKDB)

???warnOperationFailedBecauseWarning???
Vykdoma operacija
Pavadinimas:
Lietuvos švietimo klasifikatorius
Santrumpa:
LŠK
Versija:
LŠK 2014
Galioja nuo:
2014-12-31
  • Pavadinimas
    Lietuvos švietimo klasifikatorius, 2014
  • Pavadinimo santrumpa
    LŠK 2014
  • Teisės aktas
    Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2014 m. gruodžio 29 d. įsakymas Nr. V-1267 „Dėl švietimo ir mokslo ministro 2005 m. kovo 31 d. įsakymo Nr. ISAK-520 „Dėl LŠK – Lietuvos švietimo klasifikatoriaus patvirtinimo“ pakeitimo" (TAR, 2014, Nr. 2014-20850).
Klasifikatorius atsisiųsti