Centrinė klasifikatorių duomenų bazė (CKDB)

???warnOperationFailedBecauseWarning???
Vykdoma operacija
Pavadinimas:
Standartinė transporto statistikos krovinių nomenklatūra
Santrumpa:
NST
Versija:
NST 2007
Galioja nuo:
2008-01-01
 • Pavadinimas
  Standartinė transporto statistikos krovinių nomenklatūra, 2007
 • Pavadinimo santrumpa
  NST 2007
 • Pavadinimas originalo kalba
  Standard Goods Nomenclature for Transport Statistics, 2007
 • Teisės aktas
  KOMISIJOS REGLAMENTAS (EB) Nr. 1304/2007 2007 m. lapkričio 7 d. iš dalies keičiantis Tarybos direktyvą 95/64/EB, Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1172/98, Europos Parlamento ir Tarybos reglamentus (EB) Nr. 91/2003 ir (EB) Nr. 1365/2006 dėl NST 2007 nustatymo vieninteliu klasifikatoriumi tam tikrų rūšių transportu gabenamoms prekėms.
 • Klasifikatoriaus struktūra
  1 lygmuo: 20 skyrių;
  2 lygmuo: 81 grupė.
Sąsajos su kitais klasifikatoriais
Klasifikatorius atsisiųsti