Centrinė klasifikatorių duomenų bazė (CKDB)

???warnOperationFailedBecauseWarning???
Vykdoma operacija
Pavadinimas:
Tarptautinis statistinis ligų ir sveikatos problemų klasifikatorius
Santrumpa:
ICD
Versija:
ICD-10-AM
Galioja nuo:
2011-02-24
 • Pavadinimas
  Tarptautinis statistinis ligų ir sveikatos problemų klasifikatorius
 • Pavadinimo santrumpa
  TLK
 • Pavadinimas originalo kalba
  International Statistical Classification of Diseases and Related Health Problems
 • Adaptavimo ar steigimo tikslas, jo paskirtis
  Tarptautinis statistinis ligų ir sveikatos problemų klasifikatorius TLK – tai pagal tam tikrus kriterijus sugrupuotų patologinių būklių ir faktorių, turinčių įtakos sveikatai ir bendravimui su sveikatos priežiūros tarnybomis, sąrašas. Klasifikatoriaus steigimo tikslas – užtikrinti sergamumo ir mirtingumo duomenų sistemingą registravimą, analizę, interpretaciją ir palyginimą tarp bet kurių šalių. TLK naudojamas tam, kad ligų ir kitų sveikatos problemų pavadinimus būtų galima paversti į raidinį-skaitmeninį kodą, leidžiantį saugoti, papildyti ir analizuoti duomenis.
 • Teisės aktas
  2011 m. vasario 23 d. Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro įsakymu Nr. V-164 (Žin., 2011, Nr. 23-1108) visoms Lietuvos sveikatos priežiūros įstaigoms pavesta nuo 2011 m. balandžio 1 d. pradėti naudotis Tarptautinės statistinės ligų ir sveikatos sutrikimų klasifikacijos dešimtuoju pataisytu ir papildytu leidimu „Sisteminis ligų sąrašas (Australijos modifikacija TLK-10-AM)”.

  Tarptautinis statistinis ligų ir sveikatos problemų klasifikatorius patvirtintas Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 1996 m. spalio 28 d. įsakymu Nr. 542 „Dėl 10-tos redakcijos tarptautinės statistinės ligų ir sveikatos problemų klasifikacijos (TLK-10) įvedimo“ (Žin., 2001, Nr. 50-1758).
 • Atnaujinimo data
  Dabartinė klasifikatoriaus versija (TLK-10-AM) galioja nuo 2011 m. balandžio 1 d.
 • Atnaujinimo periodiškumas
  Klasifikatoriaus atnaujinimo periodiškumas nėra nustatytas. Esant poreikiui klasifikatorių atnaujina Pasaulinė sveikatos organizacija.
 • Objekto aprašymas
  Klasifikavimo objektai – ligos ir sveikatos problemos, kurios klasifikatoriuje sudaro 21 skyrių. I–XVII skyriai apima ligas ir patologines būkles; XVIII skyrius – simptomus, sindromus ir netiksliai apibrėžtas būkles; XIX skyrius – traumas, apsinuodijimus ir jų pasekmes; XX skyrius – išorines sergamumo ir mirtingumo būkles; XXI skyrius – faktorius, turinčius įtakos sveikatai ir bendravimui su sveikatos apsaugos tarnybomis.
 • Kodo struktūra
  Tarptautinis statistinis ligų ir sveikatos problemų klasifikatorius sudaro triženklių kodų sąrašas. Kiekvienas triženklis kodas gali būti papildytas ketvirtuoju ženklu, atskirtu tašku. Pirmasis kodo ženklas yra lotyniškosios abėcėlės raidės nuo A iki Z. Raidė U šioje ICD nevartojama, ji palikta rezervine. ICD-10 apima kodus nuo A00.0 iki Z99.9
  Trijų ženklų kodas reiškia vieną ligą arba bendrųjų požymių turinčią ligų grupę. Ketvirtasis kodo ženklas, atskirtas nuo pagrindinio triženklio kodo tašku, nurodo:
  – tos pačios ligos (patologinės būklės) skirtingas lokalizacijas ar variantus;
  – atskiras ligas (patologines būkles), kai triženklis kodas apima ligų grupę.
  ICD-10 galima dvigubo kodavimo („kryželio“† ir „žvaigždutės“ *) sistema. Tuo atveju, kai pagrindinė liga pasireiškia kokio nors organo pokyčiais, galima koduoti ir pagrindinę ligą ir organo pažeidimą. Pagrindinės ligos kodas žymimas „kryželiu“† (pagrindinis kodas), o organo pažeidimas – „žvaigždute“ * (papildomas kodas).
 • Sąsajos su kitais klasifikatoriais
  Nėra
 • Programinė įranga klasifikatoriui tvarkyti
  Microsoft programinė priemonė Excel.
 • Skelbimo ir platinimo priemonės
  Klasifikatorius lietuvių kalba skelbiamas Valstybinės ligonių kasos prie Sveikatos apsaugos ministerijos tinklalapyje. Klasifikatoriaus tvarkymo įstaiga teikia klasifikatoriaus duomenis su duomenų gavėju tarpusavyje suderintais būdais.
 • Duomenys apie tvarkytoją
  Klasifikatorių 1992 m. parengė Pasaulinė sveikatos organizacija (PSO).

  Klasifikatorių lietuvių kalba 1996 m. parengė ir išleido Lietuvos sveikatos informacijos centras.
  Adaptuoto lietuvių kalba tarptautinio klasifikatoriaus tvarkytojas – Valstybinė ligonių kasa prie Sveikatos apsaugos ministerijos,
  Europos aikštė 1, LT-03505 Vilnius,
  tel.: (8 5) 236 41 00,
  faksas: (8 5) 236 41 11,
  el. p. vlk@vlk.lt
 • Tvarkytojo adresas Internete
  Adaptuoto lietuvių kalba TLK-10-AM tvarkytoja Valstybinė ligonių kasa prie Sveikatos apsaugos ministerijos http://www.vlk.lt/ .

  Pasaulinė sveikatos organizacija: http://www.who.int/classifications/icd/en/