Centrinė klasifikatorių duomenų bazė (CKDB)

???warnOperationFailedBecauseWarning???
Vykdoma operacija
Pavadinimas:
Produktų pagal veiklos rūšį klasifikatorius
Santrumpa:
CPA
Versija:
CPA 2.1 ver.
Galioja nuo:
2015-01-01
 • Pavadinimas
  Produktų pagal veiklos rūšį klasifikatorius, 2.1 versija
 • Pavadinimo santrumpa
  CPA 2.1 ver.
 • Pavadinimas originalo kalba
  Statistical classification of products by activity, Version 2.1
 • Teisės aktas
  2014 m. spalio 29 d. priimtas Komisijos reglamentas (ES) Nr. 1209/2014, kuriuo iš dalies keičiamas Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 451/2008, nustatantis naują statistinį produktų pagal veiklos rūšį klasifikatorių (CPA) ir panaikinantis Tarybos reglamentą (EEB) Nr. 3696/93. Reglamentas skelbiamas Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje L 336/1.
 • Įvadas
  CPA 2.1 įvadas
 • Klasifikatoriaus struktūra
  1 lygmuo: 21 sekcijos, identifikuojamos vieno ženklo nuo A iki U alfabetiniu kodu;
  2 lygmuo: 88 skyriai, identifikuojami dviejų ženklų skaitmeniniu kodu;
  3 lygmuo: 262 grupės, identifikuojamos trijų ženklų skaitmeniniu kodu;
  4 lygmuo: 576 klasės, identifikuojamos keturių ženklų skaitmeniniu kodu;
  5 lygmuo: 1357 kategorijos, identifikuojamos penkių ženklų skaitmeniniu kodu;
  6 lygmuo: 3218 subkategorijų, identifikuojamų šešių ženklų skaitmeniniu kodu.
Sąsajos su kitais klasifikatoriais
Klasifikatorius atsisiųsti