Centrinė klasifikatorių duomenų bazė (CKDB)

???warnOperationFailedBecauseWarning???
Vykdoma operacija
Pavadinimas:
Turto klasifikatorius
Santrumpa:
ASSET
Versija:
ASSET 2010
Galioja nuo:
2013-07-16
 • Pavadinimas
  Turto klasifikatorius
 • Pavadinimo santrumpa
  ASSET
 • Pavadinimas originalo kalba
  Classification of Assets
 • Adaptavimo ar steigimo tikslas, jo paskirtis
  Tai tarptautinis europinio lygmens, vienas iš pagrindinių nacionalinių sąskaitų sistemoje naudojamų klasifikatorių.
 • Teisės aktas
  KOMISIJOS REGLAMENTAS (EB) Nr. 549/2013, priimtas 2013 m. gegužės 21 d., dėl Europos nacionalinių ir regioninių sąskaitų sistemos Europos Sąjungoje.

  Lietuvių kalba parengtas vadovaujantis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1998 m. balandžio 16 d. nutarimu Nr. 464 „Dėl tarptautinių klasifikatorių diegimo Lietuvos Respublikoje“ (Žin., 1998, Nr. 37-989).
 • Atnaujinimo data
  ASSET 2010 galioja nuo 2013 m. liepos 16 d.
 • Atnaujinimo periodiškumas
  Klasifikatoriaus atnaujinimo periodiškumas nėra nustatytas. Prireikus klasifikatorių atnaujina Eurostatas.
 • Objekto aprašymas
  Visas sukurtasis ir nesukurtasis turtas grupuojamas į atskiras turto rūšis pagal jo kilmę, paskirtį ir vartojimą.
 • Kodo struktūra
  Turto klasifikatorius grindžiamas hierarchine kodavimo sistema:
  - pirmasis lygmuo identifikuojamas dviejų simbolių kodu,
  - antrasis lygmuo identifikuojamas trijų simbolių kodu,
  - trečiasis lygmuo identifikuojamas keturių simbolių kodu,
  - ketvirtasis lygmuo identifikuojamas penkių simbolių kodu,
  - penktasis lygmuo identifikuojamas šešių simbolių kodu,
  - šeštasis lygmuo identifikuojamas septynių simbolių kodu.
 • Sąsajos su kitais klasifikatoriais
  Svarbiausias produktų klasifikatorius (CPC)
 • Programinė įranga klasifikatoriui tvarkyti
  Microsoft programinės priemonės Access, Excel, Word.
 • Skelbimo ir platinimo priemonės
  Klasifikatorius lietuvių kalba ir informacija apie jį skelbiama Oficialiosios statistikos portale. Klasifikatoriaus kopija elektroniniu paštu, magnetinėse laikmenose arba kitokia forma naudotojams teikiama pagal duomenų teikimo sutartis arba kitokia tarpusavyje suderinta forma.
 • Duomenys apie tvarkytoją
  Tarptautinį klasifikatorių lietuvių kalba 1999 m. parengė ir išleido Lietuvos statistikos departamentas,
  kodas 188600177,
  Gedimino pr. 29, LT-01500 Vilnius,
  tel.: (8~5) 236 48 22, (8~5) 236 46 10,
  faksas: (8~5) 236 48 45,
  el. p. statistika@stat.gov.lt

  Pasiteirauti tel.: (8~5) 236 47 16,
  el. p. klasifikatoriai@stat.gov.lt
 • Tvarkytojo adresas Internete