Centrinė klasifikatorių duomenų bazė (CKDB)

???warnOperationFailedBecauseWarning???
Vykdoma operacija
Pavadinimas:
Tarptautinis standartizuotas švietimo klasifikatorius
Santrumpa:
ISCED
Versija:
ISCED 11
Galioja nuo:
2011-01-01
 • Pavadinimas
  Tarptautinis standartizuotas švietimo klasifikatorius
 • Pavadinimo santrumpa
  ISCED
 • Pavadinimas originalo kalba
  International Standard Classification of Education
 • Adaptavimo ar steigimo tikslas, jo paskirtis
  Tarptautinis standartizuotas švietimo klasifikatorius sudarytas tam, kad būtų galima rinkti, apdoroti ir teiki tarpusavyje palyginamus švietimo duomenis bei statistiką atskirose šalyse ir tarptautiniu mastu.
 • Teisės aktas
  Lietuvių kalba parengtas vadovaujantis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1998 m. balandžio 16 d. nutarimu Nr. 464 „Dėl tarptautinių klasifikatorių diegimo Lietuvos Respublikoje“ (Žin., 1998, Nr. 37-989).
 • Atnaujinimo data
  ISCED 2011 galioja nuo 2011 m. sausio 1 d.
 • Atnaujinimo periodiškumas
  Klasifikatoriaus atnaujinimo periodiškumas nėra nustatytas. Esant poreikiui klasifikatorių atnaujina UNESCO.
 • Objekto aprašymas
  Tarptautinis standartizuotas švietimo klasifikatorius apima du pagrindinius klasifikacinius kintamuosius: švietimo lygmenis ir švietimo sritis.
 • Kodo struktūra
  Kodo pirmasis skaitmuo nurodo plačiąsias grupes, sekantys nurodo švietimo sritis ir mokymo programų skirstymo požymius.
 • Sąsajos su kitais klasifikatoriais
  Nėra
 • Programinė įranga klasifikatoriui tvarkyti
  Microsoft programinės priemonės Access, Excel, Word.
 • Skelbimo ir platinimo priemonės
  Klasifikatorius skelbiamas Jungtinių Tautų švietimo, mokslo ir kultūros organizacijos puslapyje
  http://www.uis.unesco.org/Education/Pages/international-standard-classification-of-education.aspx.

  Klasifikatorius lietuvių kalba ir informacija apie jį skelbiama Oficialiosios statistikos portale. ISCED 2011 yra skelbiamas tik anglų kalba.
  Klasifikatoriaus tvarkymo įstaiga teikia klasifikatoriaus duomenis nemokamai su duomenų gavėju tarpusavyje suderintais būdais.
 • Duomenys apie tvarkytoją
  Adaptuoto lietuvių kalba tarptautinio klasifikatoriaus tvarkytojas – Švietimo ir mokslo ministerija, Švietimo informacinių technologijų centras,
  Suvalkų g.1, LT-03106 Vilnius,
  tel.: (8~5) 235 61 50,
  faksas: (8~5) 235 61 55,

  Pasiteirauti tel.:
  Tel. (8-5) 2356148
  Seviras.Mazelis@itc.smm.lt, AIKOS ir integralių inf. sistemų sk. vedėjas

  Tel. (8 5) 235 6108,
  Violeta.Janulioniene@itc.smm.lt, AIKOS ir integralių inf. sistemų sk. vedėjo pavaduotoja
 • Tvarkytojo adresas Internete