Centrinė klasifikatorių duomenų bazė (CKDB)

???warnOperationFailedBecauseWarning???
Vykdoma operacija
Pavadinimas:
Individualaus vartojimo išlaidų pagal paskirtį klasifikatorius
Santrumpa:
COICOP
Versija:
ECOICOP
Galioja nuo:
2017-01-01
 • Pavadinimas
  Europos individualaus vartojimo išlaidų pagal paskirtį klasifikatorius
 • Pavadinimo santrumpa
  ECOICOP
 • Pavadinimas originalo kalba
  European Classification of Individual Consumption by Purpose
 • Teisės aktas
  2016 m. gegužės 11 d. priimtas EUROPOS PARLAMENTO IR TARYBOS REGLAMENTAS (ES) 2016/792, dėl suderintų vartotojų kainų indeksų ir būsto kainų indekso, kuriuo panaikinamas Tarybos reglamentas (EB) Nr. 2494/95
 • Klasifikatoriaus struktūra
  1 lygmuo – 12 skyrių, identifikuojamų dviejų ženklų skaitmeniniu kodu;
  2 lygmuo – 47 grupės, identifikuojamos trijų ženklų skaitmeniniu kodu;
  3 lygmuo – 117 klasės, identifikuojamos keturių ženklų skaitmeniniu kodu;
  4 lygmuo – 303 poklasiai, identifikuojami penkių ženklų skaitmeniniu kodu.
Klasifikatorius atsisiųsti