Centrinė klasifikatorių duomenų bazė (CKDB)

???warnOperationFailedBecauseWarning???
Vykdoma operacija
Pavadinimas:
Statinių pagal tipą klasifikatorius
Santrumpa:
CC
Versija:
CC1
Galioja nuo:
1996-06-01
 • Pavadinimas
  Statinių pagal tipą klasifikatorius
 • Pavadinimo santrumpa
  CC
 • Pavadinimas originalo kalba
  Classification of Types of Constructions
 • Adaptavimo ar steigimo tikslas, jo paskirtis
  Klasifikatorius skirtas statybos veiklos statistikai, statybos ataskaitoms, pastatų ir būsto surašymams, statybos darbų kainų bei nacionalinių sąskaitų statistikai. Be to, CC naudojamas statiniams apibrėžti, nes jis leidžia pateikti informaciją apie įvairių statinių būklę.
 • Teisės aktas
  Lietuvių kalba parengtas vadovaujantis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1998 m. balandžio 16 d. nutarimu Nr. 464 „Dėl tarptautinių klasifikatorių diegimo Lietuvos Respublikoje“ (Žin., 1998, Nr. 37-989).
 • Atnaujinimo data
  CC 1 redakcija galioja nuo 1996 m. birželio 1 d.
 • Atnaujinimo periodiškumas
  Klasifikatoriaus atnaujinimo periodiškumas nėra nustatytas. Prireikus klasifikatorių atnaujina Eurostatas.
 • Objekto aprašymas
  Statiniai – tai pastatai, keliai, vamzdynai ir pan. Tam tikrais atvejais tai gali būti taikoma visai nuosavybei.
 • Kodo struktūra
  CC grindžiamas hierarchine kodavimo sistema:
  - pirmasis lygmuo – sekcijos, identifikuojamos vieno ženklo skaitmeniniu kodu,
  - antrasis lygmuo – skyriai, identifikuojami dviejų ženklų skaitmeniniu kodu,
  - trečiasis lygmuo – grupės, identifikuojamos trijų ženklų skaitmeniniu kodu,
  - ketvirtasis lygmuo – klasės, identifikuojamos keturių ženklų skaitmeniniu kodu.
 • Sąsajos su kitais klasifikatoriais
  Svarbiausias produktų klasifikatorius (CPC)
 • Programinė įranga klasifikatoriui tvarkyti
  Microsoft programinės priemonės Access, Excel, Word.
 • Skelbimo ir platinimo priemonės
  Klasifikatorius lietuvių kalba ir informacija apie jį skelbiama Oficialiosios statistikos portale. Klasifikatoriaus kopija elektroniniu paštu, magnetinėse laikmenose arba kitokia forma naudotojams teikiama pagal duomenų teikimo sutartis arba kitokia tarpusavyje suderinta forma.
 • Duomenys apie tvarkytoją
  Tarptautinį Statinių pagal tipą klasifikatorių 1994 m. parengė ir tvarko Eurostatas.
  Tarptautinį klasifikatorių lietuvių kalba 1999 m. parengė ir išleido Lietuvos statistikos departamentas,
  kodas 188600177,
  Gedimino pr. 29, LT-01500 Vilnius,
  tel.: (8 5) 236 48 22, (8 5) 236 46 10,
  faksas: (8 5) 236 48 45,
  el. p. statistika@stat.gov.lt

  Pasiteirauti tel.: (8 5) 236 47 16,
  el. p. klasifikatoriai@stat.gov.lt
 • Tvarkytojo adresas Internete