Centrinė klasifikatorių duomenų bazė (CKDB)

???warnOperationFailedBecauseWarning???
Vykdoma operacija
Pavadinimas:
Standartinis tarptautinės prekybos klasifikatorius
Santrumpa:
SITC
Versija:
SITC 4 red.
Galioja nuo:
2006-01-01
 • Pavadinimas
  Standartinis tarptautinės prekybos klasifikatorius
 • Pavadinimo santrumpa
  SITC
 • Pavadinimas originalo kalba
  Standard International Trade Classification
 • Adaptavimo ar steigimo tikslas, jo paskirtis
  Standartinis tarptautinės prekybos klasifikatorius - tai tarptautinis pasaulinio lygmens klasifikatorius, naudojamas visų transportabilių prekių apskaitai tarptautinio palyginamumo tikslais. Šis klasifikatorius naudojamas sisteminei tarptautinei prekybos analizei ir rinkos tyrimams. Tarptautinės prekybos statistikos duomenys, sugrupuoti pagal SITC, reguliariai skelbiami Tarptautinės prekybos statistikos metraštyje, Pasaulinės prekybos metraštyje ir jo prieduose.
 • Teisės aktas
  Klasifikatorius lietuvių kalba parengtas vadovaujantis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1998 m. balandžio 16 d. nutarimu Nr. 464 „Dėl tarptautinių klasifikatorių diegimo Lietuvos Respublikoje“ (Žin., 1998, Nr. 37-989).
 • Atnaujinimo data
  SITC 4 redakcija galioja nuo 2006 m. sausio 1 d.
 • Atnaujinimo periodiškumas
  Klasifikatoriaus atnaujinimo periodiškumas nėra nustatytas. Prireikus klasifikatorių atnaujina Jungtinių Tautų statistikos tarnyba.
 • Objekto aprašymas
  SITC apima visas tarptautinės prekybos transportabilias prekes, sugrupuotas pagal jų vartotojiškas savybes, medžiaginę kilmę ir perdirbimo stadiją.
 • Kodo struktūra
  SITC grindžiamas hierarchine dešimtaine kodavimo sistema:
  pirmasis lygmuo – sekcijos, identifikuojamos vieno ženklo skaitmeniniu kodu,
  antrasis lygmuo – skyriai, identifikuojami dviejų ženklų skaitmeniniu kodu,
  trečiasis lygmuo – grupės, identifikuojamos trijų ženklų skaitmeniniu kodu,
  ketvirtasis lygmuo – pogrupiai, identifikuojami keturių ženklų skaitmeniniu kodu,
  penktasis lygmuo – elementai, identifikuojami penkių ženklų skaitmeniniu kodu.
 • Sąsajos su kitais klasifikatoriais
  Tarptautinis standartinis gamybinis visų ekonominės veiklos rūšių klasifikatorius (ISIC)
  Suderinta prekių aprašymo ir kodavimo sistema (HS)
  Svarbiausias produktų klasifikatorius (CPC)
  Makroekonomikos kategorijų klasifikatorius (BEC)
 • Programinė įranga klasifikatoriui tvarkyti
  Microsoft programinės priemonės Access, Excel, Word.
 • Skelbimo ir platinimo priemonės
  Klasifikatorius lietuvių kalba ir informacija apie jį skelbiama Oficialiosios statistikos portale. Klasifikatoriaus kopija elektroniniu paštu, magnetinėse laikmenose arba kitokia forma naudotojams teikiama pagal duomenų teikimo sutartis arba kitokia tarpusavyje suderinta forma.
 • Duomenys apie tvarkytoją
  Tarptautinį klasifikatorių 1985 m. parengė Jungtinių Tautų statistikos tarnyba.
  Tarptautinį klasifikatorių lietuvių kalba 1999 m. parengė ir išleido Lietuvos statistikos departamentas,
  kodas 188600177,
  Gedimino pr. 29, LT– 01500 Vilnius,
  tel.: (8 5) 236 48 22, (8 5) 236 46 10,
  faksas: (8 5) 236 48 45, el. p. statistika@stat.gov.lt
  Pasiteirauti tel.: (8 5) 236 47 16, el. p. klasifikatoriai@stat.gov.lt
 • Tvarkytojo adresas Internete