Centrinė klasifikatorių duomenų bazė (CKDB)

???warnOperationFailedBecauseWarning???
Vykdoma operacija
Pavadinimas:
Lietuvos Respublikos baudžiamajame kodekse apibrėžtų nusikalstamų veikų ir Tarptautinio nusikaltimų klasifikatoriaus nustatytų kategorijų atitikties klasifikatorius
Santrumpa:
NV-TNK-BK
Versija:
NV-TNK-BK
Galioja nuo:
2019-03-21
 • Pavadinimas
  Lietuvos Respublikos baudžiamajame kodekse apibrėžtų nusikalstamų veikų ir Tarptautinio nusikaltimų klasifikatoriaus nustatytų kategorijų atitikties klasifikatorius
 • Pavadinimo santrumpa
  NV – TNK – BK
 • Adaptavimo ar steigimo tikslas, jo paskirtis
  NV – TNK – BK skirtas palyginamai tarptautiniu mastu nusikalstamumo statistikai rengti.
 • Teisės aktas
  Informatikos ir ryšių departamento prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos direktoriaus 2019 m. kovo 21 d. įsakymas Nr.">https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/45e171204c8311e9b9e1d4aa8e4da0de">Nr. 5V-31 „Dėl Lietuvos Respublikos baudžiamajame kodekse apibrėžtų nusikalstamų veikų ir Tarptautinio nusikaltimų klasifikatoriaus nustatytų kategorijų atitikties klasifikatoriaus“.
 • Atnaujinimo data
  NV – TNK – BK galioja nuo 2019 m. kovo 21 d.
 • Atnaujinimo periodiškumas
  NV – TNK – BK kiekvienais metais įvertinamas ir prireikus atnaujinamas.
 • Objekto aprašymas
  Nusikalstamos veikos (nusikalstama veika – pavojinga ir Lietuvos Respublikos baudžiamajame kodekse uždrausta veika (veikimas ar neveikimas), už kurią numatyta laisvės atėmimo bausmė arba už kurią numatyta bausmė, nesusijusi su laisvės atėmimu), nustatytos Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso Specialiojoje dalyje ir apibrėžtos Tarptautiniame nusikaltimų klasifikatoriuje.
 • Kodo struktūra
  NV – TNK – BK grindžiamas hierarchine kodavimo sistema:
  - pirmasis lygmuo – skyriai identifikuojami dviejų ženklų skaitmeniniu kodu,
  - antrasis lygmuo – kategorijos identifikuojamos keturių ženklų skaitmeniniu kodu;
  - trečiasis lygmuo – pakategoriai identifikuojami penkių ženklų skaitmeniniu kodu;
  - ketvirtasis lygmuo – pakategoriai identifikuojami šešių ženklų skaitmeniniu kodu.
 • Sąsajos su kitais klasifikatoriais
  NV – TNK – BK susijęs su Tarptautiniu nusikaltimų klasifikatoriumi statistiniams tikslams
 • Programinė įranga klasifikatoriui tvarkyti
  NV – TNK – BK tvarkomas MS Word programine įranga.
 • Skelbimo ir platinimo priemonės
  NV – TNK – BK ir informacija apie jį skelbiama Oficialiosios statistikos portale ir Teisės aktų registre.
 • Duomenys apie tvarkytoją
  Informatikos ir ryšių departamentas prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos
  Šventaragio g. 2, LT-01510 Vilnius,
  tel. +370 5 271 7177,
  faks. +370 5 271 8921,
  el. p. ird@vrm.lt;
 • Tvarkytojo adresas Internete