Centrinė klasifikatorių duomenų bazė (CKDB)

???warnOperationFailedBecauseWarning???
Vykdoma operacija
Pavadinimas:
Bendrijos produktų sąrašas
Santrumpa:
PRODCOM
Versija:
PRODCOM 2019
Galioja nuo:
2020-01-01
 • Pavadinimas
  Bendrijos produktų sąrašas (PRODCOM 2019)
 • Pavadinimo santrumpa
  PRODCOM 2019
 • Pavadinimas originalo kalba
  List of PRODucts of the European COMmunity, 2019 version
 • Teisės aktas
  KOMISIJOS REGLAMENTAS (ES) Nr. 2019/1933, priimtas 2019 m. lapkričio 6 d., kuriuo sudaromas pramonės produktų numatytų Tarybos reglamente (EEB) Nr. 3924/91 Prodcom sąrašas 2017 metams (Europos Sąjungos oficialusis leidinys 2017 12 8).
 • Klasifikatoriaus struktūra
  PRODCOM 2017 struktūra sudaryta iš apie 3900 dalų, kurios 6 ženklų lygmenyje atitinka apie 1500 CPA 2008 kodų, o 4 ženklų lygmenyje - apie 240 NACE 2 red. kodų.
Sąsajos su kitais klasifikatoriais
Klasifikatorius atsisiųsti