Lietuvos regionai (2019 m. leidimas)

Ūkis ir finansai


    Bendrasis vidaus produktas (BVP)     
    Tiesioginės užsienio investicijos     
    Kainos   
    Lietuviškos kilmės prekių eksportas   
    Savivaldybių biudžetai


  

 

 

 

Bendrasis vidaus produktas (BVP)

 

 

 

 

 

Tiesioginės užsienio investicijos

 

 

  TUI pagal šalis investuotojas 2018 m.
  Metų pabaigoje, mln. eurų

 

Iš viso

Švedija

Nyder­lan­dai

Estija

Kipras

Vokie­tija

Lenkija

Danija

Iš viso

17 031,8

3879,6

2521,7

1729,8

1261,2

1158,8

970,0

730,0

Sostinės regionas

11 959,7

3633,8

2130,8

1454,1

877,3

660,1

290,4

174,9

Vilniaus apskritis

11 959,7

3633,8

2130,8

1454,1

877,3

660,1

290,4

174,9

Vidurio ir vakarų Lietuvos regionas

5 072,1

245,8

390,9

275,7

383,9

498,7

679,6

555,1

Alytaus apskritis

171,5

3,6

26,6

1,0

30,4

12,8

Kauno apskritis

1 989,3

105,6

332,6

107,3

23,6

232,9

80,4

100,7

Klaipėdos apskritis

1 261,5

31,7

12,0

72,2

341,5

136,1

31,0

215,9

Marijampolės apskritis

170,0

59,5

17,3

8,5

4,2

0,4

48,9

Panevėžio apskritis

392,1

10,9

9,0

42,5

0,4

42,0

0,3

87,9

Šiaulių apskritis

327,1

30,9

13,7

27,0

-

70,2

2,2

66,3

Tauragės apskritis

49,6

0,8

6,8

0,9

-

5,6

0,0

7,6

Telšių apskritis

530,3

2,3

15,2

-22,8

5,3

1,3

533,3

13,2

Utenos apskritis

180,7

0,7

1,3

4,8

5,5

1,7

1,9

   • – konfidencialūs duomenys.

   - − tokio reiškinio (rodiklio) atitinkamu laikotarpiu nebuvo.

   Naujausius ir išsamiausius duomenis rasite Rodiklių duomenų bazėje

 

 

 

Kainos

 

 

 

 

 

Lietuviškos kilmės prekių eksportas

 

 

 

 

 

Savivaldybių biudžetai