Lietuvos švietimas, kultūra ir sportas
(2020 m. leidimas)

Aukštasis mokslas

 

2019–2020 m. aukštojo mokslo siekė 38 proc. 20–24 metų amžiaus jaunuolių (2018 m. – 39 proc.).

2019–2020 mokslo metų pradžioje šalyje buvo 41 aukštoji mokykla – 19 universitetų ir 22 kolegijos, jose studijavo 106 tūkst. studentų, iš jų universitetuose – 73 tūkst. (2018–2019 m. – 77,3 tūkst.), kolegijose – 33 tūkst. Palyginti su praėjusiais 2018–2019 mokslo metais, studentų universitetuose sumažėjo 4,3 tūkst. (5,6 proc.), kolegijose – 1 tūkst. (3 proc.).

Nevalstybinėse aukštosiose mokyklose (7 universitetuose ir 10 kolegijų) studijavo 11,2 tūkst., arba beveik 10,6 proc., visų studentų (2018–2019 m. – 10,6 tūkst., arba 9,6 proc.).

2019 m. aukštosios mokyklos parengė 24,8 tūkst. aukštojo mokslo specialistų. Kolegijose profesinio bakalauro kvalifikacinis laipsnis suteiktas 7,4 tūkst. absolventų, universitetuose 10,1 tūkst. studentų suteiktas bakalauro, 6,5 tūkst. – magistro, 287 – mokslo daktaro laipsnis, 685 absolventai, baigę profesines studijas, įgijo profesinę kvalifikaciją (412 baigė rezidentūrą, 273 – pedagogines studijas).

2019 m. 57,8 proc. 30–34 metų amžiaus Lietuvos gyventojų turėjo aukštąjį išsilavinimą (2018 m. – 57,6 proc.).


Studentų užsieniečių – vis daugiau

Šalies universitetuose visą studijų programą studijavo 6,2 tūkst. užsienio piliečių, tai sudarė 8,5proc. visų universitetų studentų. Kolegijose visą studijų programą studijavo 481 studentas užsienietis. Penktadalis (20,8 proc.) aukštosiose mokyklose studijuojančių užsieniečių yra Europos šalių piliečiai, daugiau kaip trečdalis (38,3 proc.) studijuoti atvyko iš Azijos šalių.

2018 m. Jungtinėje Karalystėje studijavo 4,1 tūkst., Danijoje – 1,3 tūkst., Lenkijoje – 646, Prancūzijoje – 231 studentas iš Lietuvos.

 

Kolegijos

Nuotr. Buro Millennial

2019 m. į kolegijas priimta 10,7 tūkst. studentų, iš jų 4,6 tūkst. (42,8 proc.) – į valstybės finansuojamas studijų vietas. Didžioji dalis priimtųjų (92,5 proc.) yra baigę bendrojo ugdymo mokyklas, 4,8 proc. jau įgiję profesiją profesinio mokymo įstaigose. Tarp priimtųjų taip pat yra turinčiųjų aukštojo mokslo baigimo diplomus (0,5 proc.).

Iš viso 2019–2020 mokslo metų pradžioje kolegijose studijavo 32,9 tūkst. studentų (56 proc. merginų ir 44 proc. vaikinų). Valstybės lėšomis finansuojamose studijų vietose studijavo 16,6 tūkst., arba pusė (50,5 proc.) visų kolegijų studentų.

Populiariausia studijų sritis – verslas ir administravimas. Šios srities specialistais tapti siekia 34,8 proc. (11,5 tūkst.) kolegijų studentų, sveikatos priežiūros studijų programas studijuoja 6,1 tūkst. (18,4 proc.), inžineriją – 4 tūkst. (12,1 proc.) studentų. Nepaisant to, kad kasmet mažėja kolegijų studentų skaičius beveik visose studijų srityse, pastaraisiais metais padaugėjo studijuojančiųjų Informacijos ir ryšio technologijos ir sveikatos priežiūros programas. Palyginti su 2014–2015 mokslo metais, Informacijos ir ryšio technologijas studijavo dvigubai daugiau studentų, o sveikatos priežiūrą – 16 proc. daugiau.

 

Kolegijų studentai pagal studijų formas
Mokslo metų pradžioje

Created with Highcharts 6.1.439 77239 77237 57137 57135 43335 43333 93833 93832 93132 93125 23125 23124 27424 27423 58323 58323 05623 05623 44123 44114 57014 57013 32213 32211 87811 87810 90310 9039 4989 498 Iš visoNuolatinės studijosIštęstinės studijos2015–20162016–20172017–20182018–20192019–2020010 00020 00030 00040 00050 000

Naujausius ir išsamiausius duomenis rasite Rodiklių duomenų bazėje

 

Kolegijų studentai pagal studijų sritį ir lytį
Mokslo metų pradžioje

 

2015–2016

2016–2017

2017–2018

2018–2019

2019–2020

Vyrai

Moterys

Vyrai

Moterys

Vyrai

Moterys

Vyrai

Moterys

Vyrai

Moterys

Iš viso pagal studijų sritis

18 377

21 395

17 301

20 270

16 246

19 187

15 226

18 712

14 497

18 434

Švietimas

45

809

35

831

25

856

18

970

18

1 025

Menai

697

1 177

681

1 130

647

1 045

623

1 001

615

958

Humanitariniai mokslai

18

13

Kalbos

125

200

118

215

117

219

106

234

135

233

Socialiniai mokslai

39

50

26

16

13

8

11

9

6

13

Žurnalistika ir informacija

29

160

17

145

18

126

20

122

32

128

Verslas ir administravimas

4 954

8 798

4 599

7 704

4 283

7 004

4 418

6 725

4 725

6 743

Teisė

535

824

487

679

505

617

545

662

550

677

Fiziniai mokslai

24

49

27

47

28

37

19

26

15

20

Informacijos ir ryšio technologijos

673

63

737

94

1 011

136

1 085

151

1 214

161

Inžinerija ir inžinerinės profesijos

6 293

407

5 888

396

5 246

323

4 624

252

3 801

194

Gamyba ir perdirbimas

379

803

350

783

314

754

242

574

168

437

Architektūra ir statyba

1 733

491

1 711

453

1 738

401

1 517

301

1 361

252

Žemės ūkis

227

336

227

289

224

280

202

253

190

252

Miškininkystė

429

99

366

93

298

78

253

51

202

48

Veterinarija

26

153

25

147

25

152

27

160

22

182

Sveikatos priežiūra

606

4 682

578

5 053

529

5 212

526

5 443

594

5 480

Socialinė gerovė

104

1 255

104

1 211

105

1 121

97

1 151

109

1 183

Paslaugos asmenims

155

791

153

735

113

602

108

444

109

333

Transporto paslaugos

1 309

274

1 188

277

1 028

239

796

203

642

136

Naujausius ir išsamiausius duomenis rasite Rodiklių duomenų bazėje

 

Mokslo metų pradžioje

Created with Highcharts 6.1.4VyraiMoterysVerslas ir administravimasSveikatos priežiūraInžinerija ir inžinerinės profesijosArchitektūra ir statybaMenaiInformacijos ir ryšio technologijosSocialinė gerovėTeisėŠvietimasTransporto paslaugosGamyba ir perdirbimasŽemės ūkisPaslaugos asmenimsKalbosMiškininkystėVeterinarijaŽurnalistika ir informacijaFiziniai mokslaiSocialiniai mokslai05001 0001 5002 0002 5003 0003 5004 0004 5005 0005 5006 0006 5007 0007 5008 0008 5009 0009 50010 00010 50011 00011 50012 00012 500

Naujausius ir išsamiausius duomenis rasite Rodiklių duomenų bazėje

 

Kolegijų studentai pagal amžių
Mokslo metų pradžioje

Created with Highcharts 6.1.49 3219 3218 9578 9577 9757 9757 2717 2717 1997 1996 9976 9976 1006 1006 0576 0575 4455 4454 9294 92930 43530 43529 54329 54328 32428 32426 96526 96524 97324 97323 19323 19321 75821 75819 82619 82618 90118 90118 53618 5366 5096 5095 6375 6374 7854 7854 5864 5864 5234 5234 6884 6884 6974 6974 4454 4454 2544 2543 9533 9533 1463 1462 3962 3962 0432 0432 0982 0982 1922 1922 2382 2382 2622 2622 2412 2412 1942 1942 1392 1392 1252 1251 7071 7071 2711 2711 2971 2971 2931 2931 3311 3311 3481 3481 3701 3701 3931 3931 4121 4121 7611 7611 5371 5371 2871 2871 3331 3331 3051 3051 3251 3251 4061 4061 4941 4941 7511 7511 9621 96216–19 metų20–24 metų25–29 metų30–34 metų35–39 metų40 metų ir vyresni2010–20112011–20122012–20132013–20142014–20152015–20162016–20172017–20182018–20192019–202002 5005 0007 50010 00012 50015 00017 50020 00022 50025 00027 50030 00032 50035 00037 50040 00042 50045 00047 50050 00052 50055 00057 500

Naujausius ir išsamiausius duomenis rasite Rodiklių duomenų bazėje

 

Kolegijų studentai pagal lytį
Mokslo metų pradžioje

Created with Highcharts 6.1.439 77239 77237 57137 57135 43335 43333 93833 93832 93132 93118 37718 37717 30117 30116 24616 24615 22615 22614 49714 49721 39521 39520 27020 27019 18719 18718 71218 71218 43418 434 Iš visoVyraiMoterys2015–20162016–20172017–20182018–20192019–2020010 00020 00030 00040 00050 000

Naujausius ir išsamiausius duomenis rasite Rodiklių duomenų bazėje

 

Universitetai

Nuotr. jeshoots.com

Lietuvos gyventojai – vieni iš labiausiai išsilavinusių Europoje

Visuomenės vystymosi potencialą rodo jaunų išsilavinusių žmonių dalis. Europos 2020 strategijoje numatytą tikslą, kad ne mažiau kaip 40 proc. 30–34 metų amžiaus gyventojų turėtų aukštąjį ar jam prilygintą išsilavinimą, Lietuva jau viršijo – šio amžiaus aukšto lygio išsilavinimą turintys asmenys 2019 m. sudarė 57,8 proc. Ši dalis pastarąjį dešimtmetį išlaiko nuoseklaus didėjimo tendenciją ir yra viena aukščiausių Europos sąjungoje.

Studijuojančiųjų universitetuose kasmet mažėja. Universitetų studentų skaičius, palyginti su 2009–2010 mokslo metais, sumažėjo du kartus.  2019–2020 mokslo metų pradžioje šalies universitetuose studijavo 73 tūkst. studentų, arba 4,3 tūkst. (5,6 proc.) mažiau nei 2018–2019 mokslo metais. Bakalauro studijose studijavo 43,7 tūkst. (60 proc.) visų universitetų studentų.

2019 m. universitetai parengė 17,4 tūkst. aukštojo mokslo specialistų. Bakalauro laipsnis suteiktas 10,1 tūkst. absolventų, 6,5 tūkst. – magistro, 287 – mokslo ar meno daktaro laipsniai, 685 absolventai, baigę profesines studijas, įgijo profesinę kvalifikaciją (412 baigė rezidentūrą, 273 – pedagogines studijas).

Be to, 38 absolventai baigė doktorantūros studijas mokslinių tyrimų institutuose ir įgijo mokslo daktaro laipsnį.

Daugiausia universitetai parengė verslo ir administravimo (2,6 tūkst., arba 15 proc. visų absolventų), inžinerijos (2 tūkst.), sveikatos mokslų (2,1 tūkst.), socialinių mokslų (1,8 tūkst.) specialistų.

Naujausius ir išsamiausius duomenis rasite Rodiklių duomenų bazėje

 

Universitetų studentai
Mokslo metų pradžioje

Created with Highcharts 6.1.4133 564133 564125 046125 046113 780113 780104 923104 92398 87298 87293 52493 52487 79787 79782 34582 34577 32177 32173 01173 0112010–20112011–20122012–20132013–20142014–20152015–20162016–20172017–20182018–20192019–202060 00070 00080 00090 000100 000110 000120 000130 000140 000

Naujausius ir išsamiausius duomenis rasite Rodiklių duomenų bazėje

 

Universitetų studentai pagal pakopas
Mokslo metų pradžioje

Created with Highcharts 6.1.496 23696 23688 72188 72178 56178 56170 73270 73266 42666 42662 31462 31457 65157 65152 66352 66347 81147 81143 72943 7298 5118 5118 6908 6908 6948 6948 8258 8258 6118 6118 4778 4778 4148 4148 5128 5128 5738 5738 6088 60839239255255254454415315334634633933931731737237242942947047024 03724 03722 66022 66021 95221 95221 15121 15119 45319 45318 23618 23617 33617 33616 72216 72216 47916 47916 12516 1251 6701 6701 7911 7911 8861 8861 8761 8761 8631 8631 8841 8841 8371 8371 8421 8421 8181 8181 8581 8582 7182 7182 6322 6322 4582 4582 4252 4252 3672 3672 4442 4442 4262 4262 4192 4192 3882 3882 3652 365Bakalauro studijosVientisosios studijosProfesinės studijosMagistratūros studijosRezidentūraDoktorantūra2010–20112011–20122012–20132013–20142014–20152015–20162016–20172017–20182018–20192019–202005 00010 00015 00020 00025 00030 00035 00040 00045 00050 00055 00060 00065 00070 00075 00080 00085 00090 00095 000100 000105 000110 000115 000120 000125 000130 000135 000

Naujausius ir išsamiausius duomenis rasite Rodiklių duomenų bazėje

 

Universitetų studentai pagal finansavimo pobūdį

Naujausius ir išsamiausius duomenis rasite Rodiklių duomenų bazėje

 

Šalies universitetuose visą studijų programą studijavo 6,2 tūkst. užsienio piliečių. Penktadalis (21 proc.) universitetuose studijuojančių užsieniečių yra Europos Sąjungos šalių piliečiai, 30 proc. – kitų Europos šalių, 40 proc. – Azijos, 7 proc. – Afrikos šalių piliečiai.

Eurostato duomenimis, 2018 m. Jungtinėje Karalystėje studijavo 4,1 tūkst., Danijoje – 1,3 tūkst., Lenkijoje – 646, Prancūzijoje – 231 studentas iš Lietuvos.

 

Užsieniečiai, studijuojantys Lietuvos universitetuose, pagal pilietybę 2019–2020 m.
Mokslo metų pradžioje

Created with Highcharts 6.1.444244214914912122 4912 4913 1723 1721 3211 32121212626448833111112121616606010410459591717665050595917179954542323223353532682681010426426AfrikaAmerikaAustralija, Okeanija ir kt.AzijaEuropaEuropos SąjungaAirijaAustrijaBelgijaBulgarijaČekijaDanijaEstijaGraikijaIspanijaItalijaJungtinė KaralystėKiprasKroatijaLatvijaLenkijaNyderlandaiPortugalijaPrancūzijaRumunijaSlovakijaSlovėnijaSuomijaŠvedijaVengrijaVokietija01 0002 0003 0004 000

Naujausius ir išsamiausius duomenis rasite Rodiklių duomenų bazėje

 

Lietuvos universitetų studentai, per mokslo metus gilinę žinias užsienyje

Created with Highcharts 6.1.43 2543 2543 3073 3073 1683 1683 2253 2253 3743 3742 3262 3262 2432 2432 1612 1612 2242 2242 3822 382569569632632619619568568564564439439528528476476551551539539 Iš viso pagal išvykimo studijuoti pobūdįES programaKiti tarptautiniai mainaiSavo iniciatyva2014–20152015–20162016–20172017–20182018–201901 0002 0003 0004 000

Naujausius ir išsamiausius duomenis rasite Rodiklių duomenų bazėje

 

Aukštojo mokslo veiklos darbuotojų darbo užmokestis
Paskutinio metų ketvirčio duomenys

Created with Highcharts 6.1.4EUR794,6794,6853,2853,2904,9904,9890,1890,1926,8926,8910,2910,2974,9974,91 078,11 078,11 323,61 323,61 940,81 940,8609,3609,3652,1652,1689,8689,8679,0679,0706,9706,9695,1695,1746,2746,2828,1828,11 005,91 005,91 192,61 192,6BrutoNeto2010K42011K42012K42013K42014K42015K42016K42017K42018K42019K45007501 0001 2501 5001 7502 0002 250

Naujausius ir išsamiausius duomenis rasite Rodiklių duomenų bazėje


Daugiau aukštojo mokslo rodiklių:

Kolegijose studijuojantys užsienio piliečiai

Kolegijų dėstytojai

Universitetų studentai pagal studijų sritis ir lytį

Universitetų dėstytojai


Daugiau susijusių terminų ieškokite Statistikos terminų žodyne.