Lietuvos švietimas, kultūra ir sportas
(2020 m. leidimas)

Bendrasis mokyklinis ugdymas

 

Nuotr. Stanley Morales

Bendrasis mokyklinis ugdymas yra ugdymas pagal pradinio, pagrindinio ir vidurinio ugdymo programas. Pagal Lietuvos Respublikos švietimo įstatymą, pagal pradinio ugdymo programą vaikas pradedamas ugdyti, kai jam tais kalendoriniais metais sukanka septyneri metai. Ketverių metų pradinio ugdymo programą vykdo bendrojo ugdymo ir kitos mokyklos ar kitas švietimo teikėjas. Baigus pradinio ugdymo programą įgyjamas pradinis išsilavinimas. Pagrindinis ugdymas teikiamas mokiniui, įgijusiam pradinį išsilavinimą. Šešerių metų pagrindinio ugdymo programą arba jos dalį vykdo gimnazijos, vidurinės, progimnazijos, pagrindinės ir kitos mokyklos. Baigus šią programą ir patikrinus mokymosi pasiekimus, įgyjamas pagrindinis išsilavinimas. Vidurinis ugdymas teikiamas mokiniui, įgijusiam pagrindinį išsilavinimą. Vidurinio ugdymo programos trukmė yra dveji metai. Programą vykdo gimnazijos, vidurinės ir kitos mokyklos. Baigusiems vidurinio ugdymo programą ir išlaikiusiems brandos egzaminus asmenims išduodamas brandos atestatas, kurį turint galima siekti aukštojo išsilavinimo. Specialusis ugdymas teikiamas specialiųjų ugdymosi poreikių turinčiam asmeniui lavintis, mokytis pagal gebėjimus, įgyti išsilavinimą ir kvalifikaciją. Mokiniai, turintys labai didelių ir didelių specialiųjų ugdymosi poreikių, bendrojo ugdymo mokyklose (klasėse), skirtose mokiniams, turintiems specialiųjų ugdymosi poreikių, gali mokytis iki 21 metų amžiaus.

2019–2020 mokslo metų pradžioje šalyje veikė 1 056 bendrojo ugdymo mokyklos. 2019 m. rudenį į bendrojo ugdymo mokyklas buvo priimta 29,8 tūkst. pirmokų – 1,1 tūkst. (4 proc.) daugiau nei 2018 m. Iš viso pagal bendrojo ugdymo programas buvo ugdoma 325,7 tūkst. mokinių. Beveik pusė visų mokinių (49,8 proc.) mokosi pagal pagrindinio ugdymo programas, 118,6 tūkst. (36,4 proc.) – pagal pradinio ugdymo, 44,9 tūkst. (13,8 proc.) mokinių mokosi pagal vidurinio ugdymo programas. 2019 m. bendrojo ugdymo mokyklose pagrindinio išsilavinimo pažymėjimus gavo 24,8 tūkst. mokinių (2018 m. – 25 tūkst.), brandos atestatus – 21,5 tūkst. abiturientų (2018 m. – 23 tūkst.). Du trečdaliai abiturientų (67,4 proc.) tais pačiais metais tęsė mokslus šalies mokymo įstaigose: 36 proc. – universitetuose, 21,3 proc. – kolegijose, 10,1 proc. – profesinio mokymo įstaigose.

2019 m. šalyje 92,5 proc. 20–24 metų amžiaus jaunuolių turėjo ne žemesnį kaip vidurinį išsilavinimą (2018 m. –92 proc.). 2015–2019 m. bendrojo ugdymo mokyklose ir profesinio mokymo įstaigose vidurinį išsilavinimą įgijo 143,5 tūkst. asmenų, arba vidutiniškai 28,7 tūkst. asmenų kasmet. 2019 m. vidurinį išsilavinimą bendrojo ugdymo mokyklose įgijo 21,5 tūkst. abiturientų, profesinio mokymo įstaigose – 3,9 tūkst. (2018 m., atitinkamai 23,1 ir 4,5 tūkst.)

 

Bendrojo ugdymo mokyklos ir mokiniai jose
Mokslo metų pradžioje

Created with Highcharts 6.1.4Bendrojo ugdymo mokyklosBendrojo ugdymo mokyklų mokiniai1 3211 3211 3091 3091 2421 2421 2081 2081 2001 2001 1931 1931 1511 1511 1251 1251 0891 0891 0561 056415 873392 922373 874357 530344 721335 202330 869326 061322 344325 677Bendrojo ugdymo mokyklosBendrojo ugdymo mokyklų mokiniai2010–20112011–20122012–20132013–20142014–20152015–20162016–20172017–20182018–20192019–202003006009001 2001 5000100 000200 000300 000400 000500 000

Naujausius ir išsamiausius duomenis rasite Rodiklių duomenų bazėje

 

2019–2020 mokslo metų pradžioje

Naujausius ir išsamiausius duomenis rasite Rodiklių duomenų bazėje

 

Mokiniai, įgiję išsilavinimą bendrojo ugdymo mokyklose

Created with Highcharts 6.1.443 12243 12238 09238 09236 52736 52735 48635 48631 84931 84930 67330 67329 79929 79927 04327 04325 09325 09324 80124 80137 33337 33337 00437 00433 25033 25029 56529 56528 76728 76727 73827 73824 58124 58123 87423 87423 11623 11621 50721 507PagrindinįVidurinį2010201120122013201420152016201720182019020 00040 00060 000

Naujausius ir išsamiausius duomenis rasite Rodiklių duomenų bazėje

 

Pagal lytį 2019 m.

Naujausius ir išsamiausius duomenis rasite Rodiklių duomenų bazėje

 

18–24 metų jaunimo, neįgijusio vidutinio išsilavinimo ir nesimokančio, dalis

Created with Highcharts 6.1.4Proc.7,97,97,47,46,56,56,36,35,95,95,55,54,84,85,45,44,64,64,04,09,89,810,010,08,18,17,87,87,07,06,96,96,06,07,07,06,16,15,25,26,06,04,64,64,64,64,74,74,64,64,04,03,63,63,83,83,03,02,82,8 Iš visoVyraiMoterys201020112012201320142015201620172018201902,557,51012,5

Naujausius ir išsamiausius duomenis rasite Rodiklių duomenų bazėje

 

2019–2020 mokslo metų pradžioje bendrojo ugdymo mokyklose dirbo 28,6 tūkst. mokytojų ir mokyklos vadovų, arba 0,5 tūkst. (1,6 proc.) mažiau nei 2018–2019 mokslo metais. 28,5 tūkst., arba 98 proc. jų turėjo aukštąjį išsilavinimą. Moterys mokytojos sudarė 88 proc. Daugiau kaip trečdalis (38,3 proc.) mokytojų ir mokyklos vadovų buvo 50–59 m. amžiaus, penktadalis (20 proc.) – 60 m. ir vyresni. Vidutinis mokytojo amžius – 50,5 m. (2011 m. – 46,7).

Naujausius ir išsamiausius duomenis rasite Rodiklių duomenų bazėje

 

Bendrojo ugdymo mokyklų mokytojai
Mokslo metų pradžioje

Pagal gyvenamąją vietovę

Created with Highcharts 6.1.426 75726 75725 82325 82324 88024 88024 09524 09523 57023 57022 90022 90022 36022 36021 89621 89621 88521 88510 67910 67910 00310 0039 4809 4809 0019 0018 6868 6868 0418 0417 5477 5477 1467 1466 7146 714MiestasKaimas2011–20122012–20132013–20142014–20152015–20162016–20172017–20182018–20192019–2020010 00020 00030 00040 000

Naujausius ir išsamiausius duomenis rasite Rodiklių duomenų bazėje

 

Pagal amžių

Created with Highcharts 6.1.4456,0456,0337,0337,0234,0234,0193,0193,0215,0215,0221,0221,0168,0168,0165,0165,0213,0213,01 7271 7271 6301 6301 3201 3201 0821 0829189187557557267267197196966962 7802 7802 4082 4082 1032 1031 8441 8441 7121 7121 5601 5601 4251 4251 2881 2881 2231 2234 1894 1893 9073 9073 6773 6773 3153 3153 0953 0952 7272 7272 3772 3772 1212 1211 9831 9835 9475 9475 5175 5175 0275 0274 6404 6404 3514 3514 0494 0493 8113 8113 6523 6523 3483 3486 2636 2635 9875 9875 7485 7485 6665 6665 6455 6455 4155 4155 0585 0584 7274 7274 4564 4567 3317 3317 1647 1646 7406 7406 3356 3355 9575 9575 5815 5815 4925 4925 3045 3045 2405 2405 0925 0925 3775 3775 8045 8046 1766 1766 4016 4016 4656 4656 3186 3186 0256 0255 7085 7082 5342 5342 5122 5122 7172 7172 8532 8533 0733 0733 3003 3003 6603 6604 0954 0954 6124 6121 1171 1179879879909909929928898898688688728729469461 1201 120Iki 25 metų25–29 metų30–34 metų35–39 metų40–44 metų45–49 metų50–54 metų55–59 metų60–64 metų65 metų ir vyresni2011–20122012–20132013–20142014–20152015–20162016–20172017–20182018–20192019–202002 0004 0006 0008 00010 00012 00014 00016 00018 00020 00022 00024 00026 00028 00030 00032 00034 00036 00038 00040 000

Naujausius ir išsamiausius duomenis rasite Rodiklių duomenų bazėje

 

Pagal amžių ir gyvenamąją vietovę 2019–2020 mokslo metų pradžioje

Created with Highcharts 6.1.41801805685688938931 4441 4442 5192 5193 4603 4603 9453 9454 3764 3763 6333 63386786733331281283303305395398298299969961 2951 2951 3321 332979979253253MiestasKaimasIki 25 metų25–29 metų30–34 metų35–39 metų40–44 metų45–49 metų50–54 metų55–59 metų60–64 metų65 metų ir vyresni02505007501 0001 2501 5001 7502 0002 2502 5002 7503 0003 2503 5003 7504 0004 2504 5004 7505 0005 2505 5005 7506 0006 250

Naujausius ir išsamiausius duomenis rasite Rodiklių duomenų bazėje

 

Pagal lytį 2019–2020 mokslo metų pradžioje

Naujausius ir išsamiausius duomenis rasite Rodiklių duomenų bazėje

 

Mokytojų, dėstančių atskirus dalykus, skaičius kito nedaug.

 

Bendrojo ugdymo mokyklų mokytojai dėstantys atskirus dalykus

 

2015–2016

2016–2017

2017–2018

2018–2019

2019–2020

Iš viso

24 404

23 084

22 103

21 164

20 705

Gimtosios (lietuvių) kalbos

2 922

2 819

2 855

2 770

2 717

Gimtosios (nelietuvių) kalbos

282

263

258

243

245

Lietuvių kalbos (valstybinės)

266

184

×

×

×

Istorijos ir politologijos

1 413

1 329

1 271

1 202

1 191

Anglų kalbos

3 218

3 103

2 993

2 898

2 869

Prancūzų kalbos

135

121

116

107

108

Vokiečių kalbos

378

346

314

299

276

Rusų kalbos

1 171

1 085

1 007

947

926

Kitų užsienio kalbų

8

7

6

9

12

Matematikos

2 559

2 387

2 276

2 197

2 176

Informacinių technologijų

882

847

804

778

751

Gamtos

121

128

113

105

110

Geografijos

860

807

772

722

693

Biologijos

884

843

818

793

764

Ekonomikos

91

77

75

66

69

Fizikos ir astronomijos

753

698

664

639

637

Chemijos

613

571

537

508

490

Dailės

746

702

652

609

591

Muzikos

1 295

1 229

1 205

1 124

1 066

Teatro

30

35

37

34

37

Šokio

259

250

252

252

257

Technologijų

1 321

1 260

1 235

1 152

1 130

Kūno kultūros

1 647

1 560

1 475

1 392

1 378

Tikybos

716

671

650

615

593

Etikos

436

420

402

378

387

Pilietinės visuomenės pagrindai

29

33

27

25

25

Žmogaus saugos

144

116

118

112

97

Specialiųjų ugdymo dalykų

400

413

398

439

407

Kitų dalykų

825

780

773

749

703

× – tokia išraiška rodiklis neskaičiuojamas

Naujausius ir išsamiausius duomenis rasite Rodiklių duomenų bazėje


Daugiau bendrojo mokyklinio ugdymo rodiklių:

Mokiniai, turintys specialiųjų ugdymosi poreikių bendrojo ugdymo mokyklose, specialiosiose mokyklose ir specialiojo ugdymo centruose

Bendrojo ugdymo mokyklų mokiniai pagal klases

Bendrojo ugdymo mokyklos pagal mokymo kalbas ir mokiniai pagal mokymosi kalbą

Užsienio kalbų mokymasis bendrojo ugdymo mokyklose

Bendrojo ugdymo mokyklų pedagoginiai darbuotojai (išskyrus mokytojus ir mokyklų vadovus)


Daugiau susijusių terminų ieškokite Statistikos terminų žodyne.