Nacionaliniai darnaus vystymosi rodikliai

 

Nacionaliniai darnaus vystymosi rodikliai (XLSX)

JT darbotvarkės 2030 įgyvendinimo Lietuvoje ataskaita (PDF)

Jungtinių Tautų 70-ojoje sesijoje 2015 m. rugsėjo 25 d. priimta Generalinės Asamblėjos rezoliucija Keiskime mūsų pasaulį. Darnaus vystymosi darbotvarkė iki 2030 metų (PDF).

„Ši darbotvarkė – tai žmonėms, planetai ir klestėjimui skirtas veiksmų planas. Ja taip pat siekiama sustiprinti visuotinę taiką didesnės laisvės sąlygomis. Pripažįstame, kad visų formų skurdo visais jo atžvilgiais, įskaitant ypač didelį skurdą, panaikinimas yra didžiausias pasaulinis iššūkis ir būtina darnaus vystymosi sąlyga.

Šį planą įgyvendins visos valstybės ir suinteresuotosios šalys, bendradarbiaudamos kaip partnerės. Esame tvirtai apsisprendę išlaisvinti žmoniją iš skurdo ir nepritekliaus tironijos bei išgydyti ir apsaugoti mūsų planetą. Esame pasiryžę imtis drąsių ir pokyčius skatinančių priemonių, kurias reikia nedelsiant įgyvendinti, siekiant nukreipti pasaulį darnia ir lanksčia kryptimi. Pradėdami šią bendrą kelionę, pažadame, kad nė vienas nebus paliktas nuošalyje.“ (Jungtinių Tautų Generalinė Asamblėja, Septyniasdešimtoji sesija. Darbotvarkės 15 ir 116 klausimai.)

Darbotvarkėje numatyta 17 tikslų, 169 uždaviniai ir daugiau nei 200 rodiklių jiems pasiekti. Šie tikslai grindžiami trimis darnaus vystymosi aspektais (aplinkos, socialiniu ir ekonominiu), apimančiais skurdo, nelygybės, maisto saugos, sveikatos, tvaraus vartojimo ir gamybos, augimo, užimtumo, infrastruktūros, tvaraus gamtinių išteklių valdymo, kovos su klimato kaita, lyčių lygybės, taikios ir įtraukios visuomenės ir kt. sritis.

Lietuvos statistikos departamentas su ministerijomis ir kitomis institucijomis parengė nacionalinį darnaus vystymosi rodiklių sąrašą. Į sąrašą įtraukti tik Lietuvai aktualūs rodikliai. Dalis rodiklių jau šiandien skaičiuojami šalyje, kitus numatoma skaičiuoti ateityje. Rodiklių reikšmės paimtos iš įvairių šaltinių – Oficialiosios statistikos portalo, šalies institucijų duomenų bazių, Jungtinių Tautų darnaus vystymosi tikslų duomenų bazės bei kitų tarptautinių organizacijų duomenų bazių.

Toliau pateiktose nuorodose rasite Jungtinių Tautų darnaus vystymosi rodiklius ir GIS priemonėmis parengtą aplikaciją apie situaciją pasaulyje įgyvendinant Darnaus vystymosi tikslus.

 
Loading...

Loading...

Atsakingas asmuo:
Jolita Lisauskaitė
Statistikos sklaidos ir komunikacijos skyriaus vyriausioji specialistė
Tel. (8 5)  236 4727
El. p. El. p. DVR@stat.gov.lt


Atnaujinimo data: 2021-01-29