Darnaus vystymosi rodikliai (XLSX)

JT darnaus vystymosi darbotvarkės iki 2030 m. įgyvendinimo Lietuvoje ataskaita (PDF)

Jungtinių Tautų 70-ojoje sesijoje 2015 m. rugsėjo 25 d. priimta Generalinės Asamblėjos rezoliucija Keiskime mūsų pasaulį. Darnaus vystymosi darbotvarkė iki 2030 metų (PDF).

„Ši darbotvarkė – tai žmonėms ir planetai skirtas veiksmų planas, skatinantis klestėjimą. Ja taip pat siekiama sustiprinti visuotinę taiką esant daugiau laisvės. Pripažįstame, kad visų formų skurdo visais atžvilgiais, taip pat ir ypač didelio skurdo, panaikinimas yra didžiausias pasaulinis iššūkis ir būtina darnaus vystymosi sąlyga.

Šį planą įgyvendins visos valstybės ir suinteresuotosios šalys, bendradarbiaudamos kaip partnerės. Esame tvirtai apsisprendę išlaisvinti žmoniją iš skurdo ir nepritekliaus tironijos bei išgydyti ir apsaugoti mūsų planetą. Esame pasiryžę imtis drąsių, pokyčius skatinančių priemonių, kurias reikia nedelsiant įgyvendinti, siekiant pasaulio darnos. Pradėdami šią bendrą kelionę, pažadame, kad nė vienas nebus paliktas nuošaly“ (Jungtinių Tautų Generalinė Asamblėja, Septyniasdešimtoji sesija. Darbotvarkės 15 ir 116 klausimai.)

Darbotvarkėje numatyta 17 tikslų, 169 uždaviniai ir daugiau nei 200 rodiklių jiems pasiekti. Tikslai grindžiami trimis darnaus vystymosi aspektais (aplinkos, socialiniu ir ekonominiu), apimančiais skurdo, nelygybės, maisto saugos, sveikatos, tvaraus vartojimo ir gamybos, augimo, užimtumo, infrastruktūros, tvaraus gamtinių išteklių valdymo, kovos su klimato kaita, lyčių lygybės, taikios ir įtraukios visuomenės ir kt. sritis.

Lietuvos statistikos departamentas su ministerijomis ir kitomis institucijomis parengė nacionalinį darnaus vystymosi rodiklių sąrašą. Į sąrašą įtraukti tik Lietuvai aktualūs rodikliai. Dalis rodiklių jau šiandien rengiami šalyje, kitus numatoma rengti ateityje. Rodiklių reikšmės paimtos iš įvairių šaltinių – Oficialiosios statistikos portalo, šalies institucijų duomenų bazių, Jungtinių Tautų darnaus vystymosi tikslų duomenų bazės bei kitų tarptautinių organizacijų duomenų bazių.

Daugiau informacijos apie Jungtinių Tautų darnaus vystymosi tikslus ir rodiklius rasite adresu:
https://unstats.un.org/sdgs/indicators/database/
 
 

Atsakingas asmuo:
Jolita Lisauskaitė
Statistikos sklaidos ir komunikacijos skyriaus vyriausioji specialistė
Tel. (8 5)  236 4727
El. p.  DVR@stat.gov.lt


Atnaujinimo data: 2021-10-05