Paslauga skirta sudaryti prielaidas pakartotinai panaudoti Lietuvos gyventojų sveikatos duomenis, tvarkomus valstybės, žinybinėse ar kitose informacinėse sistemose ar registruose.

Sveikatos duomenys pakartotinai naudojami tik turint Valstybės duomenų agentūros išduotą leidimą pakartotinai naudoti sveikatos duomenis. Prašymus gauti leidimą gali teikti Lietuvos Respublikos teritorijoje ūkinę veiklą vykdantys fiziniai ir juridiniai asmenys, kitos organizacijos, juridinių asmenų ir kitų organizacijų padaliniai, siekiantys pakartotinai naudoti sveikatos duomenis. Prašymą galite teikti čia

Prieš tai rekomenduojame susipažinti su paslaugą reglamentuojančiu įstatymu:

Lietuvos Respublikos pakartotinio sveikatos duomenų naudojimo įstatymas (2021, Nr. 27365)

Nutarimas dėl Lietuvos Respublikos pakartotinio sveikatos duomenų naudojimo įstatymo įgyvendinimo (2022, Nr. 195)


Informacija apie išduotus leidimus naudoti sveikatos duomenis (XLSX)


Kilus klausimų, kreipkitės:
tel. +370 655 42 038, el. p. sveikata@stat.gov.lt