Paslaugų kainos

Pareiškėjas, į kurio užklausą atsakymo parengimas yra mokamas, moka už statistinės informacijos parengimo paslaugas (specialaus programavimo, grupavimo, parengimo spaudai, spaudos, kopijavimo ir kt.). Atsakymų į užklausas parengimas yra mokamas, jei:

  • jiems parengti reikalinga statistinė informacija nėra paskelbta OSP ar statistikos leidiniuose, o pareiškėjų pageidaujamos apimties ir turinio statistinei informacijai parengti reikalingi papildomi grupavimo ir (ar) komplektavimo, ir (ar) analizės, ir (ar) programavimo, duomenų jungimo darbai;

  • pageidaujama statistinė informacija yra paskelbta OSP, bet pareiškėjas pageidauja gauti iš LSD sukomplektuotą reikiamą statistinę informaciją.

Rengiamų statistikos leidinių kainos, atsakymų į mokamas užklausas įkainiai tvirtinami kasmet LSD generalinio direktoriaus įsakymu, suderinus juos su Lietuvos Respublikos konkurencijos taryba. Užklausų ir leidinių kaina padengia gamybos tiesiogines ir pridėtines išlaidas.

Parengtų statistikos leidinių kainos skelbiamos OSP e. bibliotekoje.

Daugiau apie informacijos teikimą.


Atnaujinimo data: 2018-03-08