Skaitmeninė ekonomika ir visuomenė Lietuvoje
(2021 m. leidimas)

Inovacijos įmonėse