Ekonominės veiklos rūšių klasifikatorius 2 redakcija (EVRK 2 red.)