???warnOperationFailedBecauseWarning???
Moterys ir vyrai Lietuvoje 2016 / Women and Men in Lithuania 2016Gyventojai ir socialinė statistika > Gyventojai
Leidėjas Lietuvos statistikos departamentas
Leidimo data 2017 rugpjūtis
Leidimo vieta Lietuva, Vilnius
Formatas @
Periodiškumas Kartą per metus
e-ISSN 2029-588X
Leidinyje pateikiama statistinė informacija apie moteris ir vyrus šalies ir Europos Sąjungos mastu – jų pagrindines demografines charakteristikas, dalyvavimą darbo rinkoje ir valstybės valdyme, šeimos formavimą, švietimą ir mokslą, sveikatą ir socialinę apsaugą, nusikalstamumą ir smurtą ir kt. Apžvelgiami lyčių lygybės pokyčius apibūdinantys statistiniai rodikliai. Statistinė informacija pateikiama šalies lygmeniu.
Leidinio egzemplioriai
IDPaimtaNuoIki
Nėra egzempliorių įrašų