???warnOperationFailedBecauseWarning???
Lietuvos statistikos metraštis 2018 / Statistical Yearbook of Lithuania 2018Bendroji statistika
Leidėjas Lietuvos statistikos departamentas
Leidimo data 2018 spalis
Leidimo vieta Vilnius, Lietuva/Lithuania
Puslapių sk. 300 psl.
Formatas @
Periodiškumas Kartą per metus
ISSN 1392-026X
e-ISSN 2029-3631
Leidinyje pateikiama 2017 ir ankstesnių metų pagrindinė statistinė informacija apie šalies ekonominę ir socialinę raidą, demografinius ir aplinkos procesus, fizinių ir juridinių asmenų gamybinę, komercinę, finansinę, investicinę veiklą. Apžvelgiami įvairių reiškinių pokyčiai, pateikiama informacija apie atliktų tyrimų metodus, apibrėžiamos pagrindinės sąvokos ir rodikliai. Atskirai pateikiama palyginamoji Europos Sąjungos valstybių statistika, kurią rengiant naudotasi Lietuvos statistikos departamento ir kitų šalies institucijų bei Europos Sąjungos statistikos tarnybos (Eurostato) informacija.
Leidinio egzemplioriai
IDPaimtaNuoIki
LTS119054-18-1Ne