???warnOperationFailedBecauseWarning???
Lietuvos statistikos metraštis 2018 / Statistical Yearbook of Lithuania 2018Bendroji statistika
Leidėjas Lietuvos statistikos departamentas
Leidimo data 2018 spalis
Leidimo vieta Vilnius, Lietuva/Lithuania
Puslapių sk. 300 psl.
Formatas @
Periodiškumas Kartą per metus
ISSN 1392-026X
e-ISSN 2029-3631
Leidinyje „Lietuvos statistikos metraštis 2018" pateikiama 2017 ir ankstesnių metų pagrindinė statistinė informacija apie šalies ekonominę ir socialinę raidą, demografinius ir aplinkos procesus, fizinių ir juridinių asmenų gamybinę, komercinę, finansinę, investicinę veiklą. Apžvelgiami įvairių reiškinių pokyčiai, pateikiama informacija apie atliktų tyrimų metodus, apibrėžiamos pagrindinės sąvokos ir rodikliai.
Leidinio egzemplioriai
IDPaimtaNuoIki
LTS119054-18-1Ne