???warnOperationFailedBecauseWarning???
Lietuvos švietimas, kultūra ir sportas (2019 m. leidimas) / Education, Culture and Sports in Lithuania (edition 2019)Gyventojai ir socialinė statistika > Kultūra, spauda, sportas E. leidinys
Leidėjas Lietuvos statistikos departamentas
Leidimo data 2019 liepa
Leidimo vieta Vilnius, Lietuva/Lithuania
Periodiškumas Kartą per metus
ISSN 2669-0136
Leidinyje pateikiama statistinė informacija 2019 metais atnaujinama atsižvelgiant į naujausią statistinę informaciją, skaitytojų patogumui, greta pateikiamos nuorodos į Rodiklių duomenų bazės ar kitų šaltinių lenteles, kuriose pateikiami atitinkamos temos statistiniai rodikliai.
Leidinio egzemplioriai
IDPaimtaNuoIki
Nėra egzempliorių įrašų