???warnOperationFailedBecauseWarning???
Informacinės technologijos Lietuvoje 2015 Information Technologies in Lithuania 2015Mokslas ir technologijos > Informacinės technologijos
Leidėjas Lietuvos statistikos departamentas
Leidimo data 2015 lapkritis
Leidimo vieta Lietuva, Vilnius
Puslapių sk. 100 psl.
Formatas A4, @
Periodiškumas Kartą per metus
ISSN 1822-2935
e-ISSN 2029-3615
Leidinyje pateikiama 2009–2015 m. statistinė informacija apie informacinės visuomenės plėtrą Lietuvoje: informacinių technologijų (IT) sektoriaus produkciją ir pridėtinę vertę, IT prekių gamybą, eksportą ir importą, IT ir ryšių technologijų rinką, IT panaudojimą namų ūkiuose, įmonėse, valstybės valdymo, sveikatos priežiūros, švietimo įstaigose. Pagrindiniai rodikliai, apibūdinantys informacinės visuomenės plėtrą šalyje, lyginami su Europos Sąjungos rodikliais. Informacija pateikiama šalies lygmeniu.
Leidinio egzemplioriai
IDPaimtaNuoIki
LTS54386-15-1Ne