Atgal

Informacinės technologijos Lietuvoje 2016 (leidinio pristatymas)

Išleistas metinis leidinys „Informacinės technologijos Lietuvoje 2016", informuoja Lietuvos statistikos departamentas.

Išankstiniais duomenimis, IT sektoriaus produkcija 2015 m. sudarė 1,7 mlrd. EUR ir, palyginti su 2014 m., padidėjo 5,4 proc., bei sudarė 3,7 proc. nefinansinių įmonių produkcijos (2014 m. – 3,3 proc.). Didėjimą lėmė vartotojiškos elektroninės įrangos ir magnetinių, optinių laikmenų gamybos (58,9 proc.) ir kompiuterių programavimo, konsultacinės ir susijusios veiklos (9,2 proc.) įmonių produkcija. Ryšių įrangos gamybos bei kompiuterių ir ryšių įrangos remonto įmonių produkcija sumažėjo (atitinkamai 7,4 proc. ir 3,1 proc.), o likusių IT sektoriaus įmonių – šiek tiek padidėjo.

IT sektoriaus įmonės 2015 m. sukūrė beveik 1 mlrd. EUR pridėtinės vertės gamybos sąnaudomis, kuri, palyginti su 2014 m., padidėjo 15,3 proc. ir sudarė 2,9 proc. bendrosios pridėtinės vertės (2014m. – 2,6 proc.). Didėjimą lėmė ir daugiausia pridėtinės vertės gamybos sąnaudomis sukūrė telekomunikacijų (354,5 mln. EUR) bei kompiuterių programavimo, konsultacinės ir susijusios veiklos (379,8 mln. EUR) įmonės; atitinkamai jų sukurta pridėtinė vertė gamybos sąnaudomis, palyginti su praėjusiais metais, padidėjo 9 ir 19 proc.

Elektroninių ryšių paslaugų rinka augo pirmą kartą nuo 2008 m. 2015 m., palyginti su 2014 m., ji padidėjo 3,1 proc. Padidėjo judriojo telefono ryšio (2,1 proc.), televizijos ir radijo (0,3 proc.), tinklų sujungimo (18,4 proc.) bei interneto prieigos ir kitų duomenų perdavimo (0,3 proc.) paslaugas teikiančių ūkio subjektų pajamos, o viešojo fiksuotojo telefono ryšio – sumažėjo 11 proc.


Kviečiame skaityti leidinį nemokamai Oficialiosios statistikos portale arba įsigyti Lietuvos statistikos departamento knygyne-bibliotekoje (kaina – 5,90 EUR).